Sejm udzielił wotum zaufania rządowi premiera Morawieckiego

Premier Mateusz Morawiecki wystąpił z wnioskiem o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wotum zaufania Radzie Ministrów. Większość parlamentarna wyraziła poparcie dla rządu i dla prowadzonej przez niego polityki.

 


Premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia w sejmie na mównicy. 1 z 11
Fot. Adam Guz / KPRM

Czego potrzebują dzisiaj Polacy? Przede wszystkim skuteczności i sprawiedliwości.  Żeby nasze działania miały realny wpływ na rzeczywistość zdrowotną i gospodarczą. Polacy potrzebują stabilności i działania na rzecz dobra Rzeczypospolitej – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia w sejmie.

Polski rząd w walce z COVID-19

Premier odniósł się do obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Podkreślił znaczenie jedności między władzą wykonawczą i ustawodawczą, w obliczu nowych wyzwań i obecnej sytuacji. Odnieśliśmy ogromny sukces w walce z koronawirusem. Podjęliśmy właściwe decyzje we właściwym czasie. To sukces, który jest dostrzegany przez wszystkich na świecie – mówił Prezes Rady Ministrów.

To m.in. dzięki szybkiemu wprowadzeniu przez polski rząd ograniczeń takich jak zamknięcie granic oraz imprez masowych, nie znaleźliśmy się w tak trudnej sytuacji jak inne kraje.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Podjęte przez rząd działania w kierunku stabilizacji zatrudnienia i wsparcia płynności firm, służą podtrzymaniu potencjału produkcyjnego. Jest on niezbędny do podjęcia aktywności gospodarczej po ustaniu pandemii. Mimo kryzysu, będziemy prowadzić Polskę ku ambitnym celom, lepszemu podziałowi dóbr i sprawiedliwej Polsce – mówił premier. Jak zaznaczył, rząd chroni dziesiątki tysięcy przedsiębiorstw przed upadkiem i miliony miejsc pracy poprzez m.in. wprowadzoną Tarczę Antykryzysową oraz Tarczę Finansową.

Ocaliliśmy od 2 do 3 milionów miejsc pracy bezpośrednio. To już wydane 60 mld zł, a cała Tarcza to nawet 400 mld zł. Polski Fundusz Rozwoju w niecały miesiąc wypłacił ponad 40 mld zł - kwotę równą rocznym dochodom budżetowym z podatku CIT – podsumował szef rządu.

Inwestycje w dobie koronawirusa

Pandemia nie zatrzymała polskich inwestycji. W czasie epidemii ich tempo jest takie samo jak w okresie przed jej wybuchem. Premier Mateusz Morawiecki powiedział o planach na przyszłość i programie wielkich inwestycji. Dodał, że nowe inwestycje to nie jest żadne albo-albo. Nie szkoły albo drogi. Te inwestycje to zarówno w szkoły jak i drogi, mosty i koleje. Inwestycje w małe gminy i wielkie miasta.

Za udzieleniem wotum zaufania dla rządu opowiedziało się 235 posłów, przeciwko było 219, dwóch posłów wstrzymało się od głosu.


Zobacz także