Rzecznik rządu Rafał Bochenek: Polska z uwagą śledzi rozwój sytuacji w Katalonii


Rzecznik rządu Rafał Bochenek podczas konferencji prasowej.
fot. Archiwum KPRM

Polska z uwagą śledzi rozwój sytuacji w Katalonii i pragnie raz jeszcze podkreślić, że w pełni respektuje zasady suwerenności, integralności terytorialnej i jedności Królestwa Hiszpanii. Rozwiązanie sporu między rządem Królestwa Hiszpanii a władzami Katalonii, podobnie jak wszelkie spory pomiędzy rządem Królestwa Hiszpanii a wspólnotami autonomicznymi, stanowi wewnętrzną sprawę Królestwa Hiszpanii i powinno się dokonać w sposób zgodny z porządkiem konstytucyjnym Królestwa Hiszpanii.


Zobacz także