Rzecznik rządu o udziale Prezesa Rady Ministrów w szczycie V4 w Brnie

11 czerwca 2020 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki weźmie udział w szczycie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej w Lednicach koło Brna. To pierwsze osobiste spotkanie szefów rządu V4 po przerwie wywołanej pandemią koronawirusa.


Budynek KPRM.

Podczas wizyty zostaną omówione:

  • propozycja Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027,
  • projekt Europejskiego Funduszu Odbudowy,
  • bieżące kwestie unijne, w tym wyzwania związane z polityką migracyjną i kontrolą granic.

W ramach szczytu odbędzie się także wspólna konferencja prasowa premierów V4.

Spotkanie wpisuje się w proces konsultacji przed zaplanowanym na 19 czerwca 2020 roku szczytem Rady Europejskiej. Polska podkreśla konieczność zachowania zasadniczej roli polityki spójności i wspólnej polityki rolnej w przyszłym budżecie unijnym. W kontekście projektu Europejskiego Funduszu Odbudowy Polska zwraca również uwagę na zasadność udzielenia istotnego wsparcia finansowego dla państw członkowskich dotkniętych kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa – przy założeniu przyjęcia sprawiedliwych mechanizmów dystrybucji środków przewidzianych w jego ramach, uwzględniających rzeczywistą zamożność poszczególnych państw. Polska liczy na zachowanie spójności stanowisk państw Grupy Wyszehradzkiej w tym zakresie.

1 lipca 2020 roku Polska przejmuje od Czech przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. Motywem przewodnim rocznej prezydencji polskiej w V4 będzie odbudowa życia gospodarczego i społecznego po kryzysie wywołanym pandemią Covid-19.

Piotr Müller, Rzecznik Prasowy Rządu Premiera Mateusza Morawieckiego


Zobacz także