Rząd znalazł 3 mld zł dodatkowych oszczędności

Minister finansów Jacek Rostowski i szef doradców strategicznych prezesa Rady Ministrów, minister Michał Boni poinformowali, że zgodnie z zapowiedziami, rząd znalazł dodatkowe trzy miliardy oszczędności w resortach i instytucjach państwowych oraz w rezerwach celowych. Ministrowie zapowiedzieli nowelizację ustawy budżetowej do 7 lipca.


Minister Michał Boni wyjaśnił, że główna energia przy szukaniu oszczędności skupiona była na przeanalizowaniu rezerw celowych, ponieważ rząd wyszedł z założenia, iż oszczędności w bieżącym funkcjonowaniu resortów są już bardzo ograniczone. Zapewnił również, że mimo różnego rodzaju spekulacji, nie zostaną zmniejszone środki m.in. na zamówienia wojskowe skierowane do przemysłu zbrojeniowego. – Nie dokonujemy tu żadnych cieć i oszczędności – powiedział Boni.

Prezentując szczegóły dotyczące oszczędności w poszczególnych instytucjach, szef doradców strategicznych premiera poinformował, że oszczędności ministerstwa środowiska wyniosą 8 mln zł, ministerstwa infrastruktury 12,3 mln zł, ministerstwa skarbu 1,4 mln zł, a ministerstwa sportu 10 mln 800 tys. zł. Jak dodał oszczędności Najwyższej Izby Kontroli wyniosą 1 mln 100 tys. zł, Sejmu dodatkowych 9 mln zł, KRUS-u 24 mln zł, Naczelnego Sądu Administracyjnego 2,8 mln zł, Sądu Najwyższego 830 tys. zł, a Kancelarii Prezydenta - 4,5 mln zł.

Michał Boni powiedział także, że w związku z planowaną nowelizacją, oszczędności poczynione w rezerwach celowych to m.in. zmniejszenie rezerwy w ramach Funduszu Alimentacyjnego o 1 150 mln zł. – Analiza przebiegu wypłat tych zaliczek pokazuje, że nie ma potrzeby utrzymywania takiej dużej rezerwy, nie ma radykalnego wzrostu bezrobocia i jest dobra ściągalność i windykacja z alimentacji, co powoduje, że tę kwotę można zaoszczędzić – wyjaśnił. Zapowiedział także, że 100 mln zł będzie można zaoszczędzić na wydatkach inwestycyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a 80 mln zł na wydatkach z rezerwy celowej związanych z kredytem na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich.

Minister Michał Boni poinformował również, że rozwiązana zostanie „Rezerwa Solidarności Społecznej”, która wynosi obecnie 1 139 mln zł. Zapewnił przy tym, że w jej miejsce, dzięki planowanym dochodom z pierwszego półrocza, przywrócone zostanie 800 mln zł w wydatkach wojewodów na pomoc społeczną i świadczenia rodzinne oraz 70 mln zł na stypendia dla dzieci ubogich. Nie będzie również cięć w rezerwie związanej z klęskami, dzięki czemu zostanie przywróconych 153 mln zł na te cele. Ponadto o 69 mln zł zwiększona zostanie rezerwa ogólna Rady Ministrów, co da możliwość reagowania na różne dodatkowe zjawiska i kataklizmy, a także zapewni środki na zakup szczepionek na świńską grypę rozpowszechniającą się na świecie.

W związku z opóźnieniami w Sejmie prac nad przepisami ustawy dotyczącymi nowego modelu finansowania nauki oraz powołania do życia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, zlikwidowana zostanie część rezerwy na badania, dla tych instytucji, które przed końcem roku nie rozpoczną swojego działania wg nowej ustawy (410 mln zł). O 100 mln zł zostanie zmniejszona rezerwa związana z dotacjami celowymi m.in. na poprawę standardów pomocy społecznej, o 4 mln zł rezerwa celowa związana z współpracą z zagranicznymi kontyngentami wojskowymi, a o 3 mln zł rezerwa na informacje dotyczące zmian środowiskowych.
 


Zobacz także