Rząd wspiera inicjatywy obywatelskie

Rada Ministrów przedłużyła działanie programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na lata 2014-2020. Jest to trzecia edycja oferty skierowanej do sektora organizacji pozarządowych. Celem FIO jest zwiększenie poziomu zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne oraz pobudzanie aktywności społeczeństwa. Na ten cel będzie przeznaczone 60 mln zł rocznie.


Jednym z głównych założeń programu FIO na lata 2014-2020 jest wyrównanie szans organizacji pozarządowych w zakresie terytorialnym, wzmocnienie ich potencjału oraz obszarów wsparcia. Program umożliwi realizację zadań publicznych szczególnie małym i młodym organizacjom, które dysponują niewielkimi środkami finansowymi. Dotacje będą przekazywane na etapie przystępowania do realizacji projektów.


Zobacz także