Rząd przyjął projekt ustawy okołobudżetowej na 2015 rok

Najważniejsze zmiany zaproponowane w projekcie ustawy dotyczą wielkości funduszu wynagrodzeń oraz sposobu planowania niektórych wydatków. W przyszłym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, „zamrożone” będą – co do zasady – fundusze wynagrodzeń w budżetówce. „Zamrożone” zostaną (jak w roku ubiegłym) odpisy na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych.


Na stole leży kalkulator i kartka papieru
Fot. Fotolia

W 2015 r. ma być zawieszony przepis ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, który mówi, że na działania promujące ten rynek przeznacza się 1,5 proc. planowanych w poprzednim roku wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych. Rozwiązanie to jest konieczne ze względu na planowane wprowadzenie w 2015 r. kwotowo-procentowej waloryzacji rent i emerytur, której sfinansowanie wymaga zwiększonych środków.

Przyjęto, że akcyzą opodatkowane będzie wytwarzanie papierosów przez konsumentów przy użyciu maszyn. Akcyza nie obejmie ręcznego wytwarzania papierosów i wykonywania ich sposobem domowym w gospodarstwach domowych. Nowe rozwiązanie zapewni ograniczenie procederu unikania opodatkowania wyrobów tytoniowych właściwą stawką akcyzy.

Wprowadzono przepisy, które umożliwią wsparcie finansowe restrukturyzacji Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.

Zaproponowano także przepisy umożliwiające finansowanie w 2015 r. ze środków Funduszu Pracy (oraz częściowo ze środków budżetowych) kosztów związanych ze specjalizacją oraz stażami podyplomowymi lekarzy, pielęgniarek i położnych.

Projekt tzw. ustawy okołobudżetowej jest ściśle związany z projektem budżetu na 2015 r. Zawarte w nim propozycje zmian niektórych ustaw mają odzwierciedlenie w kwotach ujętych w przyszłorocznym budżecie i zapewniają jego prawidłową realizację.


Zobacz także