Rząd przyjął projekt budżetu na 2019 rok

Jest to bardzo dobry budżet, który wpisuje się w naszą politykę społeczną, rozwojową oraz inwestycyjną, a także politykę bezpieczeństwa– powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej po zakończeniu posiedzenia Rady Ministrów.


Minister Joanna Kopcińska i premier Mateusz Morawiecki wchodzą na konferencję prasową. 1 z 6
Fot. Krystian Maj / KPRM

Premier znaczył, że u źródeł uchwalonego budżetu stoją przede wszystkim prowadzone z ogromnym sukcesem działania uszczelniające system podatkowy. I jak dodał, projekt uwzględnia programy społeczne zapowiadane przez rząd, m.in. Program Rodzina 500 +, Leki dla seniorów czy obniżenie wieku emerytalnego.

Jednocześnie szef rządu pokreślił, że w budżecie zabezpieczono środki na Fundusz Dróg Samorządowych oraz na współfinansowanie termomodernizacji budynków, czyli program Czyste Powietrze. Zaproponowany budżet zawiera także wzrost wydatków na obronność – mówił.

Prezes Rady Ministrów zwrócił uwagę na fakt, że deficyt budżetowy spada i mieścimy się we wszystkich regułach unijnych, związanych z funkcjonowaniem państw członkowskich, w ramach reżimu narzuconego przez Unię Europejską.

Premier Mateusz Morawiecki odniósł się także do statystyk podanych przez Komisję Europejską, które wyraźnie wskazują, że w ostatnich latach mamy jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w Europie. Według szefa polskiego rządu oznacza to, że nasz model społeczny, w którym państwo, społeczeństwo oraz gospodarka stanowią jedność dobrze funkcjonuje.

Jesteśmy dobrym i sprawnym gospodarzem – zakończył swoje wystąpienie Prezes Rady Ministrów.

***

Projekt ustawy budżetowej na 2019 rok zakłada:

  • dochody budżetu państwa: 387,6 mld zł,
  • wydatki budżetu państwa: 416,1 mld zł,
  • deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 28,5 mld zł.

Zobacz także