Rząd przyjął pakiet regulacji dla energetyki jądrowej

Podczas dzisiejszego posiedzenia zaakceptowano przepisy konieczne do rozwoju i tworzenia energetyki jądrowej w Polsce. Funkcjonowanie elektrowni jądrowych ma zapewnić odbiorcom dostawę odpowiedniej ilości energii elektrycznej po rozsądnych cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Od maja 2009 r. realizowany jest „Program polskiej energetyki jądrowej”. Do tej pory udało się zrealizować wiele zadań służących bezpiecznemu rozwojowi energetyki jądrowej w Polsce.


W przyjętych regulacjach przewidziano stworzenie przejrzystych i stabilnych ram prawnych obejmujących cały proces inwestycyjny związany z budową i funkcjonowaniem elektrowni jądrowych. Zaproponowano przepisy, które będą dotyczyć eksploatacji obiektów, gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Zdecydowano, że w ustawach uregulowane zostaną sprawy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju oraz kwestie odpowiedzialności za szkodę jądrową. Przygotowano przepisy dotyczące postępowania wywłaszczeniowego z terenów, na których będzie budowana elektrownia jądrowa. Założono, że odszkodowania za wywłaszczenia będą wypłacane przez Skarb Państwa.

Zdaniem rządu, szczególną uwagę należy skierować na działania informujące społeczeństwo o wszystkich aspektach związanych z rozwojem energetyki jądrowej. Dlatego niezwykle ważne będzie prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej, która powinna zwiększyć wiedzę ludzi o tych zagadnieniach. W tym celu każdego inwestora zobowiązano do tworzenia przy nowo powstałym obiekcie jądrowym – Lokalnego Centrum Informacji (LCI). Możliwe będzie także powoływanie Lokalnych Komitetów Informacyjnych i Gminnych Punktów Informacyjnych.

Rada Ministrów wysłuchała także informacji o współpracy PGE Polska Grupa Energetyczna SA z pełnomocnikiem rządu ds. polskiej energetyki jądrowej. PGE zawiązała spółkę akcyjną PGE Energia Jądrowa SA o kapitale zakładowym 25 mln zł. Następnie powołano spółkę PGE EJ 1 sp. z o.o., z kapitałem w wysokości 38 mln zł. Spółka ta odpowiada za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego, prowadzi badania lokalizacyjne, a także odpowiada za wybór technologii, która będzie wykorzystana w budowie elektrowni jądrowej.


Zobacz także