Rząd przyjął kolejny pakiet rozwiązań korzystnych dla firm


Premier Tusk na konferencji z Januszem Piechocińskim 1 z 3
Fot. Maciej Śmiarowski/KPRM

Zaproponowano kilka rozwiązań, które mają przyczynić się do poprawienia płynności finansowej przedsiębiorców i wspierania inwestycji. Przede wszystkim przewidziano  zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu dowozu do pracy transportem zbiorowym (autobusem, busem), organizowanym przez pracodawcę. Rozwiązanie to z jednej strony odciąży pracodawcę od czynności biurokratycznych związanych z rozliczaniem podatku dochodowego, z drugiej – powinno zachęcić bezrobotnych do podejmowania pracy w miejscowościach oddalonych od miejsca ich zamieszkania, szczególnie w przypadku terenów słabiej skomunikowanych.

Ponadto, przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą nie będzie musiał uzyskiwać w skarbówce potwierdzania dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, czyli nie zapłaci 170 zł. Wydłużony zostanie termin na rozliczenie VAT w imporcie dla AEO (przedsiębiorców wiarygodnych dla administracji celnej). Przedsiębiorcy tacy będą mogli rozliczyć VAT z tytułu importu w deklaracji składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Powinno to zwiększyć atrakcyjność odpraw dokonywanych w polskich portach.

W ramach ograniczenia obowiązków informacyjnych założono, że mikroprzedsiębiorcy przez pierwszy rok kalendarzowy nie będą musieli przekazywać danych statystycznych. Ma to dotyczyć roku kalendarzowego, w którym dany podmiot zarejestrował swoją działalność, co w praktyce oznacza ułatwienie dla nowych firm. Zaproponowano, aby płatnik składek nie musiał sprawdzać do 30 kwietnia prawidłowości danych przekazanych ZUS w miesięcznych raportach imiennych, dotyczących poprzedniego roku kalendarzowego. Jednocześnie nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego, wystawionego przez poprzedniego pracodawcę.

W pakiecie rozwiązań wzmacniających społeczną odpowiedzialności biznesu i sprzyjających usprawnieniu administracji przewidziano wyłączenie z podatku VAT bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobom korzystającym z pomocy społecznej oraz zwolnienie ich z podatku dochodowego w związku z tą usługą. Przewidziano także doprecyzowanie przepisów o informacji publicznej w odniesieniu do orzeczeń sądowych. W praktyce oznacza to, że orzeczenia sądów mają być publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej tych instytucji.

Przygotowanie tych rozwiązań oznacza, że rząd konsekwentnie realizacje plan, który ma ułatwić prowadzenie firm i zwiększyć ich konkurencyjność obniżając koszty funkcjonowania. Pierwsze dwie ustawy deregulacyjne zostały uchwalone w 2011 r. Jedna z nich, obowiązująca od lipca 2011 r., umożliwiła m.in. składanie w urzędach oświadczeń zamiast zaświadczeń, odpisów i wypisów, druga – obowiązująca od stycznia 2012 r. zmniejszyła niektóre uciążliwe obowiązki administracyjne i informacyjne nałożone na przedsiębiorców. Trzecia ustawa deregulacyjna została uchwalona w 2012 r. i weszła w życie z początkiem 2013 r. Znosi m.in. obowiązek zapłaty podatku VAT przez małego podatnika (obroty nie większe niż 1,2 mln euro rocznie) – w rozliczeniach kasowych –  gdy kontrahent nie zapłaci mu za dostarczony towar lub wykonaną usługę.


Zobacz także