Rząd przyjął budżet na 2016 rok

Dochody wyniosą 313,7 mld zł, wydatki 368,5 mld zł, a deficyt nie przekroczy 54,7 mld zł.


Posiedzenie rządu, szeroki kadr
Fot. P. Tracz / KPRM

W budżecie uwzględniono koszty wielu przedsięwzięć prospołecznych, w tym priorytetowy program rządu „Rodzina 500+”. Jednocześnie plan wydatków skonstruowano w sposób, który pozwoli zachować stabilność makroekonomiczną finansów kraju.

Program „Rodzina 500+” ma przede wszystkim wspierać rodziny z dziećmi, zwłaszcza wielodzietne i sprzyjać poprawie sytuacji demograficznej. Jako bodziec popytowy może spowodować lekki wzrost dynamiki PKB. W projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok zaplanowano, że Produkt Krajowy Brutto wzrośnie o 3,8 proc.

Ministerstwo Finansów oszacowało, że w przyszłym roku do kasy państwa z podatków wpłynie 276,1 mld zł. Dodatkowe pieniądze będą pochodzić z dwóch nowych podatków: od niektórych instytucji finansowych (5,5 mld zł) i od sklepów wielkopowierzchniowych (2 mld zł). Przyszłoroczny budżet otrzyma również wsparcie z Narodowego Banku Polskiego. Wpłaty z zysku NBP przewidziano na 3,2 mld zł. Zaplanowano także wpływy z dywidend i wpłat z zysku oraz cła. 


Zobacz także