Rząd przygotuje program zapobiegania nadużyciom w administracji

Rząd powołał Pełnomocnika do spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych. Jego najważniejszym zadaniem będzie przygotowanie specjalnego programu, który ma zapobiegać nadużyciom w administracji publicznej. Pełnomocnikiem zostanie Julia Pitera, sekretarz stanu w KPRM. Do jej kompetencji należeć będzie również przygotowanie zmian organizacyjnych służących poprawie funkcjonowania głównych instytucji publicznych.


Ministrowie postanowili natomiast zlikwidować stanowiska pięciu pełnomocników rządu: ds. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, ds. samorządu terytorialnego, ds. kształtowania ustroju rolnego, ds. narodowego programu stypendialnego oraz pełnomocnika ds. promocji alternatywnych źródeł energii. Zadania powierzone pełnomocnikom zostały częściowo zrealizowane, a pozostałe zadania będą wykonywać ministrowie, którym one podlegają.

W administracji pozostaje nadal 15 pełnomocników rządu. Pełnomocnikiem, powoływanym i odwoływanym przez premiera, może zostać sekretarz stanu lub podsekretarz stanu, a w przypadku zadań o zasięgu regionalnym - wojewoda. Pełnomocnik, pełniący rolę organu pomocniczego Rady Ministrów, funkcjonuje na podstawie ustawy z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.


Wszystkie decyzje Rady Ministrów
 


Zobacz także