Rząd przedstawia uzupełnienie Białej Księgi

8 marca 2018 roku polski rząd przedstawił Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Białą Księgę w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości. Dokument ten stanowił opis powodów, dla których niezbędne było przeprowadzenie zmian, a także wyjaśniał ich szczegóły i przedstawiał porównania do innych systemów prawnych funkcjonujących od lat w Unii Europejskiej.


Biała Księga.

Porównania użyte w tekście Białej Księgi zostały przedstawione przekrojowo, jako dowód na to, że w ramach europejskich standardów praworządności jest wiele dopuszczalnych modeli - a polski model od tych standardów nie odbiega. Polska nigdy nie twierdziła też, że którykolwiek z krajów Unii w jakikolwiek sposób te standardy narusza. Wręcz przeciwnie: w ocenie rządu przepisy funkcjonujące w tych krajach w pełni zabezpieczają praworządność, podobnie jak to ma miejsce w Polsce.

Aby szerzej wyjaśnić tę kwestię, w środę 21 marca rząd przesłał państwom członkowskim i instytucjom europejskim dodatkowy dokument, stanowiący szersze wyjaśnienie użytych porównań, z uwzględnieniem różnic między poszczególnymi systemami prawnymi i kontekstu prawno-historycznego. Zdaniem Polski różnice te pokazują, że Unia Europejska dopuszcza w ramach wspólnych wartości bardzo różnorodne modele prawne. Dopóki zachowane zostają gwarancje niezawisłości sędziów - a w Polsce gwarancje te należą do najsilniejszych w UE (m.in. immunitet, dożywotni status sędziego, nieprzenoszalność, nieodwołalność, wysokie uposażenie - także po przejściu w stan spoczynku), praworządność nie jest bowiem zagrożona.

Z pełną treścią dokumentu w języku polskim i angielskim mogą zapoznać się Państwo pobierając je za pomocą poniższych linków.


Zobacz także