RZĄD PRZEDSTAWI W BRUKSELI PROJEKTY ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

 


Ponad 2 mld euro rząd zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, które w latach 2007-2013 będą realizowane na terenie Polski Wschodniej. Chodzi o województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Specjalny program operacyjny, przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów, będzie teraz negocjowany z Komisją Europejską. - Program zakłada długofalową pomoc dla pięciu najbiedniejszych polskich województw - wyjaśniła minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka.

Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę i modernizację infrastruktury, zwłaszcza transportowej. Przewidziano także wsparcie dla przedsięwzięć rozwijających przedsiębiorczość oraz podnoszących jakość kształcenia. W ramach programu będą także realizowane działania na rzecz rozwoju miast. Rząd wraz z programem przedstawi w Brukseli propozycję ok. 120 projektów inwestycyjnych lub koncepcji projektów. Zostały one wytypowane przez poszczególne województwa jako kluczowe dla ich rozwoju. Wśród nich są trzy o szczególnym znaczeniu dla tej części Polski. Chodzi o budowę infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu, promocję Polski Wschodniej oraz budowę wspólnych tras rowerowych.


Zobacz także