Rząd na półmetku: jak spełnialiśmy obietnice złożone Polakom w expose

Mijają dwa lata od zaprzysiężenia rządu premiera Donalda Tuska drugiej kadencji. To dobra okazja, by podsumować to, co zostało zrobione przez ten czas.


Premier na mównicy sejmowej
Premier wygłasza expose, fot. arch. KPRM

Najważniejsze dokonania rządu zebraliśmy na specjalnej stronie www.2lata.premier.gov.pl. Znajdziecie tam przegląd najważniejszych działań poszczególnych resortów, a także filmik podsumowujący dwa lata rządu z punktu widzenia mediów społecznościowych.

JAK REALIZOWALIŚMY ZAPOWIEDZI ZŁOŻONE W 1. i 2. EXPOSE?

 

RODZINA

Urlop rodzicielski

Obowiązuje roczny urlop po urodzeniu dziecka. Rozwiązanie objęło wszystkie dzieci urodzone od 1 stycznia 2013 r.

Od kiedy? Obowiązuje od 17 czerwca 2013 r.

Tańsze przedszkola

Od 1 września 2013 r. każda dodatkowa godzina (ponad 5 już bezpłatnych) pobytu dziecka w przedszkolu kosztuje maksymalnie 1 zł.

Od kiedy? Obowiązuje od 1 września 2013 r.

„Mieszkanie dla Młodych”

Wsparcie dla młodych małżeństw i singli. Państwo dopłaci do kredytu na mieszkanie 10 proc. wartości nieruchomości. Na dodatkowe 5 proc. będą mogły liczyć pary posiadające dziecko, a na kolejne 5 proc. - jeżeli w ciągu pięciu lat po zakupie mieszkanie urodzi się trzecie bądź kolejne dziecko.

Od kiedy? Program będzie obowiązywał od 1 stycznia 2014 r.

Zmiany w PIT

Na większe wsparcie mogą liczyć rodziny wielodzietne. Ulga na trzecie dziecko jest wyższa o 50 proc., a na czwarte i każde kolejne - o 100 proc. Oprócz tego ograniczony został przywilej podatkowy dla umów autorskich. Przy odpisywaniu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów twórcę obowiązuje roczny limit 85 tys. zł. Przestała także funkcjonować ulga na Internet.

Od kiedy? Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.

Budowa żłobków

Z 50% do 80% zwiększył się udział państwa przy ubieganiu się przez gminy o dofinansowanie na utworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

Od kiedy? Obowiązuje od 13 lipca 2013 r.

Becikowe

Od 2013 becikowe trafia do rodzin najbardziej potrzebujących, w których miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł. Ta zmiana wynika z zasady sprawiedliwości i solidarności społecznej.

Od kiedy? Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.

PRACA

Kredyty dla firm

Powstała specjalna linia gwarancyjna dla mikro-, małych i średnich firm. Poręczenia do 60 proc. wartości pożyczki udzielane są na dwa lata przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Maksymalna kwota gwarancji jednego kredytu to 3,5 mln zł. W pierwszym roku obowiązywania programu gwarancje będą udzielane bez prowizji.

Od kiedy? Obowiązuje od 27 lutego 2013 r.

Kasowy VAT

Firmy, które nie dostały zapłaty za towar czy usługę, nie muszą odprowadzać VAT. Ta zmiana dotyczy tzw. małych podatników, czyli tych z rocznym obrotem poniżej 1,2 mln euro. Przy czym chodzi o sytuację, gdy kontrahentem jest inny podatnik VAT. Jeśli kontrahent jest zwolniony z VAT, firma ma zamiast 90 aż 180 dni na odprowadzenie podatku.

Od kiedy? Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.

Elastyczny czas pracy

Wprowadzenie ruchomego czasu pracy i wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy - to główne zmiany w kodeksie pracy. Już tzw. ustawa antykryzysowa pokazała, że elastyczne rozwiązania odpowiadają na potrzeby zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Od kiedy? Obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r.

Deregulacja zawodów

Adwokat, notariusz, pracownik ochrony, detektyw, taksówkarz. To tylko kilka zawodów, do których dostęp jest łatwiejszy. Pierwsza transza, która weszła już w życie obejmuje 50 zawodów. Docelowo rząd chce "otworzyć" ponad 230 "zamkniętych" obecnie profesji. Dzięki temu uda się "uwolnić" ok. 100 tys. nowych miejsc pracy.

Od kiedy? Obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r.

Reforma urzędów pracy

Mniej biurokracji, więcej konkretnych działań. Pośredniaki będą w większym stopniu premiowane za to, ile osób znalazło pracę, a nie za liczbę zarejestrowanych bezrobotnych.

Od kiedy? Przyjęte przez Radę Ministrów 5 listopada 2013 r.

Zrównanie wieku emerytalnego

Od 2013 r. stopniowo zrównywany jest i podwyższany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Docelowo będziemy pracować do 67. roku życia. Dzięki temu nasze emerytury będą wyższe średnio o 45 proc. Szczegóły na stronie www.emerytura.gov.pl.

Od kiedy? Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.

Składka rentowa

Składka rentowa po stronie pracodawcy wzrosła o 2 punkty procentowe.

Od kiedy? Obowiązuje od 2 lutego 2012 r.

Waloryzacja emerytur i rent

Zamiast podwyżki procentowej wprowadzono waloryzację kwotową.

Od kiedy? Obowiązywanie od 1 marca 2012 do 28 lutego 2013 r.

Ograniczenie przywilejów emerytalnych

Rządowa reforma emerytalna ogranicza szczególne uprawnienia służb mundurowych. Policjanci, funkcjonariusze innych służb oraz żołnierze popracują o 10 lat dłużej i nabędą prawo do emerytury po łącznym spełnieniu dwóch warunków: wieku oraz stażu służby. Szczegóły na stronie www.emerytura.gov.pl.

Od kiedy? Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.

Składka zdrowotna rolników

Nowe zasady obowiązują od lutego 2012. Wysokość miesięcznej składki zależy od powierzchni gospodarstwa. Jeśli rolnik ma powyżej 15 ha, płaci 36 złz własnej kieszeni. Jeśli ma od 6 do 15 ha, płaci 18 zł. Jeśli ma mniej niż 6 ha, składkę pokrywa budżet państwa. To rozwiązanie jest dogodniejsze dla biedniejszych rolników i bardziej wymagające dla tych bogatszych.

Od kiedy? Obowiązuje od 1 lutego 2012 r.

Podwyżka dla mundurowych

O 300 zł wzrosły pensje żołnierzy i policjantów.

Od kiedy? Obowiązuje od 1 lipca 2012 r.

INWESTYCJE I GOSPODARKA

Program „Inwestycje Polskie”

Aby polska gospodarka nie zwolniła tempa, potrzebne są dodatkowe pieniądze. Pomóc ma strategiczny program "Inwestycje Polskie". Pomysł jest prosty. Na inwestycje rząd przeznaczy zamrożony dziś kapitał, czyli udziały skarbu państwa w spółkach. Nie obciążą one ani długu, ani deficytu publicznego. Chodzi o 40 mld zł, które popłyną np. na budowę dróg oraz inwestycje energetyczne. Za te fundusze odpowiada specjalna spółka skarbu państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Od kiedy? Obowiązuje od 27 grudnia 2012 r.

300 mld z UE

Polska odniosła sukces w negocjacjach nad nowym budżetem Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Otrzymamy łącznie 105,8 mld euro:

  • 72,9 mld euro na politykę spójności (to 4 mld więcej niż teraz),
  • 28,5 mld euro na wspólną politykę rolną (wcześniej 26,9 mld euro).

Od kiedy? Jesteśmy po lutowych negocjacjach w Brukseli. Czekamy na głosowanie w Parlamencie Europejskim.

Podatek od miedzi i srebra

Złoża miedzi i srebra w Polsce są jednymi z największych w Europie. Dlatego podatek od tych kruszców oraz innych kopalin powinien wspierać rozwój gospodarki. Od kwietnia 2012 państwo ma zagwarantowany udział w zyskach z wydobycia wybranych surowców naturalnych.

Od kiedy? Obowiązuje od 18 kwietnia 2012 r.

Uszczelnienie „podatku Belki”

Od marca 2012 obowiązują nowe zasady opodatkowania oszczędności na dziennych lokatach bankowych. Nie można już ominąć tzw. podatku Belki.

Od kiedy? Obowiązuje od 31 marca 2012 r.

Sprawne sądy

Krótsze procesy sądowe i lepsza organizacja pracy sądów to główny cel nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Chodzi m.in. o umożliwienie podejmowania decyzji o charakterze porządkowym i technicznym (a także mniej ważkich decyzji merytorycznych) przez referendarzy sądowych, a dzięki temu umożliwienie wykorzystania czasu sędziów w bardziej efektywny sposób.

Od kiedy? Obowiązuje od 1 lipca 2015 r.

Pozwolenie na budowę

Uproszczony i skrócony zostanie proces budowlany dla większości inwestycji realizowanych na podstawie prawa budowlanego. Zniesiony zostanie wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych.

Od kiedy? Założenia do projektu ustawy Prawo budowlane przyjęto przez rząd 23 lipca 2013 r.

CO JESZCZE NAM ZOSTAŁO Z REALIZACJI EXPOSE?

 

Miliardy na inwestycje

700-800 mld zł "wpompuje" rząd w polską gospodarkę. Pieniądze trafią na duże inwestycje w drogi, kolej, energetykę, gaz łupkowy, infrastrukturę naukową, armię i policję. Celem jest utrzymanie wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy. Część tych środków już trafia do poszczególnych obszarów.

Podatek dla rolników

Trwają prace nad założeniami dotyczącymi opodatkowania dochodów z działalności rolniczej. Obowiązywał będzie limit przychodu, po przekroczeniu którego funkcjonował będzie podatek dochodowy.

Gaz łupkowy

Wprowadzona zostanie tzw. renta  surowcowa od wydobycia gazu łupkowego, która zasili budżet państwa.

Fundusz Kościelny

Rządowa propozycja to likwidacja Funduszu Kościelnego i wprowadzenie w zamian możliwości odpisu 0,5 proc. podatku dochodowego na rzecz kościołów i związków wyznaniowych.

Emerytury górnicze

Przywileje emerytalne będą przysługiwać tym górnikom, którzy pracują bezpośrednio przy wydobyciu.


Zobacz także