Rząd ma pomysł na reformę służby zdrowia

Premier Donald Tusk wyjaśnił, że ministrowie zdecydowali się dziś zrezygnować z rutynowego posiedzenia Rady Ministrów, aby skoncentrować się na problemie służby zdrowia i jak najszybciej zażegnać nękający ją kryzys. Dzięki nieformalnemu spotkaniu ministrów możliwe było zaprezentowanie założeń przygotowywanej przez rząd reformy ustroju ochrony zdrowia.


Będzie ona bazowała m.in. na przedstawionym dzisiaj wspólnie przez premiera i minister zdrowia Ewę Kopacz tzw. pakiecie otwarcia. Składają się na niego cztery ustawy, którymi Sejm zajmie się jeszcze w tym półroczu. Sześć dalszych ustaw zostanie przedstawionych w następnej kolejności.

Jak zapowiedział premier, aby maksymalnie skrócić czas wejścia w życie nowych ustaw, propozycje resortu zdrowia zostaną zgłoszone jako inicjatywa poselska. – Nie oznacza to jednak, że unikamy odpowiedzialności za ich treść i czas wejścia w życie, przyjmuję za to na siebie osobistą odpowiedzialność – powiedział premier.

Pakiet obejmuje kluczowe obszary: funkcjonowanie placówek opieki zdrowotnej, zapewnienie ochrony zdrowia i praw pacjenta, uregulowanie spraw płacowych w służbie zdrowia oraz koszyk gwarantowanych usług medycznych. Dotyczący pierwszego obszaru pakiet „bezpieczny szpital” zakłada m.in. wprowadzenie do placówek zdrowotnych dobrych menedżerów oraz przekształcenie ich w spółki prawa handlowego. Pakiet „bezpieczny pacjent” ma sprecyzować, do czego będą mieli prawo pacjenci w ramach koszyka świadczeń gwarantowanych i składki zdrowotnej. Pakiet „dobrze zarabiający pracownicy służby zdrowia” to szereg rozwiązań, które mają doprowadzić m.in. do precyzyjnego oszacowania faktycznej wysokości wynagrodzeń lekarzy oraz znalezienie w budżecie środków na zapewnienie godnych pensji pielęgniarkom i personelowi szpitalnemu. Wśród propozycji zmian znajduje się także skrócenie czasu przechodzenia ze stażu na rezydenturę oraz waloryzacja zarobków młodych lekarzy. Celem tych działań jest zatrzymanie w kraju dobrze wykształconych absolwentów polskich uczelni medycznych.

Propozycje trzech pierwszych ustaw przygotowanych w Ministerstwie Zdrowia zostaną przekazane do klubów parlamentarnych PO i PSL jeszcze dzisiaj; propozycje dotyczące koszyka gwarantowanych świadczeń pracowniczych mają trafić do Sejmu w piątek. Szef rządu wyraził nadzieję, że najważniejsze ustawy wejdą w życie do końca tego roku. – Chcemy przełamać wieloletni impas i w swych działaniach reprezentować przede wszystkim pacjentów – zapewnił.
 


Zobacz także