Ruszają prace Komitetu Społecznego Rady Ministrów

Państwo, które budujemy, to państwo 4S: silne, spójne, sprawiedliwe i solidarne. To jest hasło, które nam przyświeca – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas inauguracyjnego posiedzenia Komitetu Społecznego Rady Ministrów.


Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Beata Szydło biorą udział w inauguracyjnym posiedzeniu Komitetu Społecznego Rady Ministrów. 1 z 9
fot. KPRM

Dwa filary polityki rządu

Otwierając posiedzenie Komitetu premier podkreślił, że to, na czym mu bardzo zależy, to utrzymanie równowagi gospodarczej, budżetowej i finansowej z uwzględnieniem kluczowego i priorytetowego komponentu społecznego. Rząd i nasza polityka stoi na dwóch nogach – gospodarczej i społecznej. Chcemy, żeby Komitet Społeczny Rady Ministrów umacniał nasz społeczny kierunek działań – podkreślił premier.

Mateusz Morawiecki zaznaczył też, że powstanie Komitetu to niezwykle ważne działanie, które poprzez wyrównywanie szans przysłuży się całemu społeczeństwu. Wyścig może zacząć się dopiero wówczas, gdy wszyscy są na linii startu. Wyrównywanie szans leży w najlepszym interesie państwa polskiego i jest naszym podstawowym zadaniem – ocenił premier.

Kontynuacja mądrej polityki prospołecznej

Komitet Społeczny Rady Ministrów (KSRM) powstał, by kontynuować skuteczną i odważną politykę społeczną rządu. Jak podkreśliła wicepremier Beata Szydło, przewodnicząca Komitetu, polityka, której priorytetem i podstawowym celem nie jest poprawianie losu obywateli, nie miałaby najmniejszego sensu. Jesteśmy po to, żeby realizować to, do czego zobowiązali nas nasi rodacy, kiedy powierzyli nam mandat do prowadzenia spraw Polski. Jesteśmy zobowiązani, by się z tego wywiązać – mówiła Beata Szydło.

Podkreśliła, że wiele prospołecznych programów i projektów już udało się zrealizować – program Rodzina 500+, przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego, bezpłatne leki dla seniorów 75+ i wiele innych. Nie byłoby możliwości realizacji tych projektów, gdyby nie rozwój gospodarczy. Dlatego dzisiaj do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów dołącza Komitet Społeczny. Będziemy starali się wspólnie realizować mądrą politykę społeczną w ramach możliwości gospodarczych. Wierzę, że pod kierunkiem pana premiera Mateusza Morawieckiego polska gospodarka będzie rozwijała się jeszcze szybciej – zaakcentowała wicepremier Szydło.

Zdaniem wiceszefowej rządu, konieczne jest tworzenie warunków i przyjmowanie rozwiązań inwestycyjnych i gospodarczych, które mają służyć rozwojowi Polski. Rozwój Polski rozumiemy jako rozwój polskich rodzin: to bezpieczna rodzina i obywatele, którzy mogą godnie żyć – mówiła Beata Szydło. W jej ocenie program rządu przynosi dobre efekty. Chcemy jednak jeszcze szybszego rozwoju i tego, by ambitne projekty społeczne mogły być nie tylko kontynuowane, ale by była również szansa na realizację nowych – podkreśliła wicepremier.

Wyzwania demograficzne

Beata Szydło oceniła, że największym wyzwaniem, przed którym obecnie stoimy, jest demografia. Z tego powodu na pierwszym posiedzeniu Komitetu prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut przedstawił prognozę demograficzną dla gmin na lata 2017-2030. Zaprezentował informacje dotyczące wyludnienia się wielu gmin oraz starzenia się społeczeństwa. Mając na uwadze zebrane informacje, Komitet rozpocznie aktywną współpracę z ministerstwami, aby rzetelnie ocenić dotychczasowe działania, zidentyfikować zagrożenia oraz wypracować rozwiązania systemowe i propozycje zmian.

Konkluzje po pierwszym posiedzeniu Komitetu

Uczestnicy Komitetu Społecznego Rady Ministrów uzgodnili wprowadzenie do obowiązkowej oceny skutków regulacji (OSR) odrębnego wpływu danej ustawy na sytuację rodzin. Każda wchodząca w życie ustawa zostanie przeanalizowana pod kątem konsekwencji, jakie niesie dla polskich rodzin. To pokaże, komu przede wszystkim mają służyć zmiany wprowadzane w przepisach. Członkowie KSRM ustalili również, iż istnieje potrzeba opracowania strategicznej polityki społecznej kraju.

Cele i zadania Komitetu Społecznego Rady Ministrów

KSRM będzie koordynował zmiany zachodzące w obszarze spraw społecznych w Polsce. Jako organ pomocniczy Rady Ministrów będzie pracował na poziomie międzyresortowym. Dzięki temu poszerzą się perspektywy rozwoju projektów społecznych, wykraczających poza ramy jednego ministerstwa.

Do zadań Komitetu należy przede wszystkim inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć służących poprawie sytuacji polskich rodzin. Skoncentruje się także na sytuacji demograficznej i dochodowej społeczeństwa oraz jakości i warunkach życia Polaków. Będzie analizował i oceniał sytuację prawną i społeczną, korzystając z zaplecza eksperckiego złożonego zarówno z urzędników, przedstawicieli świata nauki, jak i organizacji pozarządowych. Kluczowe programy będą szczegółowo opracowywane w ramach zespołów zadaniowych.

Członkowie Komitetu

Przewodniczącą Komitetu jest wicepremier Beata Szydło. Na jej wniosek został powołany przez premiera wiceprzewodniczący – Rafał Bochenek. KSRM będą również współtworzyć:

 • Minister Edukacji Narodowej,
 • Minister Finansów,
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Minister Sportu i Turystyki,
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Minister Sprawiedliwości,
 • Minister Środowiska,
 • Minister Zdrowia,
 • Sekretarz do Spraw Europejskich.

Zobacz także