Rusza program wspierający polską kulturę ludową i tradycje narodowe: EtnoPolska

Ogłaszamy program EtnoPolska, wspierający kulturę ludową. Skierowany jest do wszystkich środowisk, które promują kulturę tradycyjną – poinformowała wicepremier Beata Szydło. Wicepremier Piotr Gliński dodał, że program jest wyjściem do Polski lokalnej.


Wicepremier Beata Szydło i wicepremier Piotr Gliński, a w tle logo programu #EtnoPolska.
Fot. P.Tracz / KPRM

Realizacja programu upowszechniającego polską kulturę, była zapowiedziana przez Beatę Szydło w kwietniu 2018 r. Wicepremier podkreśliła, że przedsięwzięcie jest dedykowane artystom ludowym, zespołom folklorystycznych oraz wszystkim środowiskom promującym kulturę tradycyjną. Inicjatywa będzie realizowana w mniejszych ośrodkach.

Zdaniem Beaty Szydło program będzie cieszył się ogromnym zainteresowaniem w środowiskach wiejskich, w małych miejscowościach, wszędzie gdzie tego typu projekty są realizowane. Na realizację programu przeznaczono w tym roku ok. 7 mln zł. Zapowiedziała, że program będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Wicepremier poinformowała, że wnioski można składać do 20 sierpnia 2018 r.

Wsparcie dla lokalnych środowisk

Jak powiedział wicepremier Piotr Gliński, Program Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska” jest wyjściem do Polski lokalnej. „Chodzi nie tylko o wsparcie artystów ludowych, ale także promocję np. zwyczajów wiejskich – stwierdził.

Według wicepremiera Glińskiego wciąż mamy kłopoty z równomiernym, sprawiedliwym dostępem do dóbr i instytucji kultury, dlatego chcemy wspierać szczególnie te małe, lokalne środowiska. Zaznaczył, że dofinansowana będzie także tzw. kultura niematerialna, m.in. promocja wszelkich zwyczajów i obyczajów wiejskich.

W przyszłym roku rząd będzie chciał rozbudować ten program. Będzie on podzielony na takie trzy poziomy, to znaczy oprócz działań, które w tym roku już ruszają, czyli działań tzw. miękkich, będzie także linia inwestycyjna. Chcemy wzmacniać inwestycyjnie np. świetlice wiejskie, koła gospodyń wiejskich, czy Ochotnicze Straże Pożarne. Trzecim wymiarem będzie wsparcie zagraniczne, czyli na promocję polskiej kultury ludowej i niematerialnej – zapowiedział wicepremier.

Jakie działania będą finansowane?

Inicjatywa będzie wspierała szerokie spektrum projektów, m.in.:

  • organizację wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub regionalnym, kursy, szkolenia, spotkania, warsztaty, plenery, wystawy (wraz z katalogami), konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, widowiska muzyczne, happeningi, spektakle teatralne, realizację działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne,
  • nagrania wideo i audio, rejestracje spektakli, filmów (w tych filmów dokumentalnych), wydanie publikacji (w tym publikacji w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących), wydanie czasopism, audiodeskrypcja, archiwizacja, udostępnianie oraz popularyzowanie dorobku kultury miejsca/regionu,
  • organizację rekonstrukcji historycznych upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym, w szczególności związane z miejscem/regionem.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O środki z programu mogą starać się:

  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych),
  • organizacje pozarządowe.

Więcej informacji o naborze i programie na stronie.


Zobacz także