Rusza program „Studia dla wybitnych”

Rząd zdecydował, że w latach 2016-2025 będzie realizowany program „Studia dla wybitnych”, który zapewni szczególnie uzdolnionym studentom sfinansowanie z budżetu państwa studiów magisterskich na najlepszych uczelniach na świecie. Jego przygotowanie premier Ewa Kopacz zapowiedziała w exposé.


Uśmiechnięta studentka z materiałami w ręku
Fot. Fotolia

Program ruszy od roku akademickiego 2016/2017 i obejmie ok. 100 studentów. W latach 2016-2025 ma z niego skorzystać ok. 700 studentów. Na sfinansowanie programu w tym okresie zostanie przeznaczone ok. 336,5 mln zł z budżetu państwa.

Z programu będą mogli skorzystać studenci, którzy ukończyli trzeci rok studiów magisterskich i absolwenci studiów pierwszego stopnia (po licencjacie). Osoba, która podejmie studia za granicą może otrzymać z programu środki na pokrycie kosztów czesnego, zakwaterowania i utrzymania oraz przejazdów i ubezpieczeń.

Listę zagranicznych uczelni wybranych do programu będzie ustalał minister nauki i szkolnictwa wyższego na podstawie najnowszego Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata, publikowanego przez Instytut Szkolnictwa Wyższego przy Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju.

Rząd jest przekonany, że zdobycie międzynarodowego doświadczenia i wiedzy w prestiżowych zagranicznych uczelniach pozwoli wybitnym studentom, dla których jedyną przeszkodą w ich zdobyciu jest sytuacja materialna, rozwinąć potencjał intelektualny i po powrocie do Polski wykorzystać zdobyte umiejętności do podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.


Zobacz także