Rozwój sportu szansą na zdrowe i aktywne życie

Rada Ministrów przyjęła „Program rozwoju sportu do roku 2020”, w którym zaprezentowano nowe podejście do sportu jako ważnego obszaru polityki publicznej.


Posiedzenie Rady Ministrów
Fot. KPRM

Rozwój sportu przedstawiono w szerszym, społecznym kontekście, ze szczególnym uwzględnieniem innych polityk: zdrowia, edukacji, transportu, turystyki, planowania przestrzennego oraz rynku pracy i polityki społecznej. Takie ujęcie sprawia, że inwestycje w sport należy traktować jako szeroko rozumianą prewencję zdrowotną i sprzyjanie postawom prospołecznym.

Wszystkie działania programu mają przynieść efekt w postaci aktywnego i zdrowego społeczeństwa. Chodzi o to, aby wyrobić w dzieciach i dorosłych trwały nawyk podejmowania aktywności fizycznej, dzięki czemu będą oni mogli cieszyć się dobrym zdrowiem do późnego wieku, co powinno przynieść wymierny efekt ekonomiczny w postaci obniżenia kosztów społecznych związanych z niezdrowym trybem życia.

Działania programu mają szczególne znaczenie w kontekście danych, z których wynika, że ponad połowa Polaków nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej lub podejmuje ją jedynie okazjonalnie. Większość dzieci i młodzieży nie realizuje zalecanego minimum aktywności fizycznej. Wielu uczniów wręcz unika zajęć sportowych i lekcji wychowania fizycznego.


Zobacz także