Rozmowy premiera z ministrami administracji i cyfryzacji oraz kultury i dziedzictwa narodowego

Kontynuując przegląd ministerstw na 100 dni rządu, premier spotkał się w środę z ministrem administracji i cyfryzacji Michałem Bonim oraz ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Bogdanem Zdrojewskim. Przedmiotem konsultacji była m.in. przyszłość regulacji zawartych w umowie ACTA.


- Wolność, własność, bezpieczeństwo, te trzy wartości nabierają dzisiaj, kiedy dyskutujemy o sytuacji w internecie, bardzo żywego i czasami też nowatorskiego znaczenia - powiedział premier. Podkreślił, że najważniejszym zadaniem dla polskich polityków i polskiej administracji jest praca nad przepisami prawnymi, które priorytetem uczynią prawa i wolności obywateli, w tym szczególnie użytkowników internetu, przy pełnej świadomości tego, jak ważna jest nowoczesna ochrona praw własności i bezpieczeństwa w sieci.

Minister Michał Boni zapowiedział przedstawienie w kwietniu internetowej karty praw podstawowych i wolności w internecie, deklarując, że Polska chce być prekursorem w dyskusji europejskiej na temat ochrony danych osobowych. Wcześniej będą odbywały się spotkania w ramach Kongresu Wolności w Internecie, który ma stać się platformą pozyskania najlepszych rozwiązań.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski mówił o inwestycjach resortu, który realizuje niemal 200 różnych projektów, a w 2012 roku wyda na nie ok. 800 mln zł. Wśród zakończonych ostatnio inwestycji minister wspomniał o sali koncertowej Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Szef resortu kultury podkreślał, że przez Komisję Europejską udało się przeprowadzić pomyślnie cztery projekty na kwoty powyżej 50 mln euro, wszystkie dotyczące Polski. Przypomniał, że jego resort stał się miejscem wytworzenia pierwszego e-booka, podręcznika do nauki muzyki dla dzieci w klasach 4-6. Mówił również o reformie programów ministerialnych.


Zobacz także