Rozmowy premier Ewy Kopacz o Unii Energetycznej

Premier Ewa Kopacz rozmawiała w poniedziałek (2 lutego) z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej ds. Unii Energetycznej Marošem Šefčovičem. Wizyta przypadła w kluczowym momencie prac Komisji Europejskiej nad planem działań na rzecz Unii Energetycznej zainspirowanym polskimi propozycjami z 2014 r.


Premier Ewa Kopacz i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Uścisk dłoni 1 z 4
Fot. M. Śmiarowski / KPRM

Premier Ewa Kopacz wyraziła oczekiwanie, że przygotowywany przez Komisję Europejską (KE) plan działań będzie ambitny. Zwróciła szczególną uwagę na kwestie wprowadzenia mechanizmów solidarności europejskiej na wypadek kryzysu dostaw oraz przejrzystości na rynku gazu.

Wiceprzewodniczący Šefčovič zgodził się z szefową polskiego rządu co do najważniejszych aspektów Unii Energetycznej, także tych dotyczących rozbudowy infrastruktury, wzmocnienia pozycji przetargowej państw Unii Europejskiej (UE) wobec głównych dostawców energii oraz mówienia jednym głosem na forum międzynarodowym.

Czym jest Unia Energetyczna

Polska koncepcja Unii Energetycznej, zaprezentowana wiosną 2014 r., została przyjęta jako jeden z priorytetów nowej Komisji Europejskiej. Tym samym potwierdzona została chęć dalszych działań na rzecz ograniczenia zależności energetycznej UE i zwiększenia jej bezpieczeństwa energetycznego, zarówno w odniesieniu do energii elektrycznej, jak i gazu.

Działania w tym zakresie będą połączone z realizacją polityki klimatycznej UE.

Koncepcja Unii Energetycznej będzie oparta na pięciu filarach:

  1. bezpieczeństwo dostaw w oparciu o zasady solidarności i zaufania,
  2. konkurencyjny i ukończony rynek wewnętrzny energii,
  3. obniżenie popytu na energię,
  4. dekarbonizacja koszyka energetycznego UE,
  5. badania i rozwój.

Zobacz także