Rozmowa telefoniczna Tusk-Cameron

Premier Donald Tusk rozmawiał w środę telefonicznie z premierem Wielkiej Brytanii Davidem Cameronem. Rozmowa dotyczyła kwestii bezpieczeństwa, gazu łupkowego i Polaków w Wielkiej Brytanii.


Premier rozmawia z Davidem Cameronem
Fot. Arch. KPRM

Prawa Polaków w Wielkiej Brytanii

- To była otwarta i szczera wymiana poglądów. Premier Cameron tłumaczył, iż nie było intencją jego wcześniejszych wypowiedzi stygmatyzowanie Polaków, którzy pracują w Wielkiej Brytanii – powiedział na spotkaniu z dziennikarzami minister Piotr Serafin. Premier Tusk podkreślił  w rozmowie telefonicznej, że niezależnie od intencji nie możemy zaakceptować wymowy i efektów jakie tego rodzaju wypowiedzi mają.

Premier Tusk dodał, że Polska uznaje prawo każdego rządu do podejmowania decyzji dotyczących systemu zabezpieczenia społecznego, ale decyzje te nie mogą stygmatyzować żadnej grupy narodowej i muszą respektować prawo europejskie.

Premier Tusk zadeklarował gotowość do dyskusji o ewidentnych nadużyciach, które mogą się zdarzyć w systemach zabezpieczenia społecznego. Zaznaczył natomiast, że nie może się zgodzić z tym, że nadużyciem jest korzystanie z zasiłków (w tym na dzieci) przez tych, którzy uczciwie pracują i płacą podatki w Wielkiej Brytanii.

Bezpieczeństwo i gaz łupkowy

- Premier Cameron przekazał prośbę rządu brytyjskiego o udzielenie wsparcia w sprawach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa – powiedział minister Serafin.

Omawiano także kwestie związane z gazem łupkowym. Premier Cameron dziękował za zaangażowanie rządu premiera Tuska w pracach na poziomie europejskim nad inicjatywami legislacyjnymi, które dotyczą gazu łupkowego. – Dzięki wspólnej pracy Polski i Wielkiej Brytanii prawdopodobieństwo niekorzystnych rozwiązań na poziomie europejskim dotyczących gazu łupkowego zostało wyeliminowane – podkreślił minister Serafin.

Rozmowa odbyła się z inicjatywy strony brytyjskiej.

**

Dane jasno wskazują, że obywatele tzw. nowych państw UE wpłacają więcej do brytyjskiego systemu zabezpieczeń społecznych, niż z niego pobierają. Przyczynili się również do szybszego wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii od 2004 r.

Obywatele Polski stanowią drugą pod względem wielkości grupę etniczną rezydentów Wielkiej Brytanii. Język polski jest drugim - po angielskim - najczęściej używanym językiem w Anglii i Walii.


Zobacz także