Rozmowa telefoniczna premiera Mateusza Morawieckiego ze szwedzkim szefem rządu Stefanem Löfvenem

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki rozmawiał z premierem Szwecji Stefanem Löfvenem na temat sytuacji na Białorusi oraz polityki wschodniej Unii Europejskiej.


Premierzy Polski i Szwecji.

Polska i Szwecja – razem dla Białorusi

Premierzy Polski i Szwecji omówili najważniejsze kwestie dotyczące aktualnej sytuacji na Białorusi. Szef polskiego rządu wyraził zadowolenie z decyzji podjętych podczas ostatniej Rady Europejskiej w sprawie naszego wschodniego sąsiada. Podczas rozmowy premierzy podkreślili konieczność zachowania solidarnego i spójnego stanowiska Unii Europejskiej w tej kwestii. Polska chce silnego i widocznego zaangażowania UE dotyczącego wsparcia budowy społeczeństwa obywatelskiego, systemu demokratycznego oraz wolnorynkowej gospodarki na Białorusi.

W kontekście sytuacji na Białorusi, premierzy Polski i Szwecji wskazali również na możliwość mediacji prowadzonej przez organizacje międzynarodowe, w tym w szczególności przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). W tym zakresie istotną rolę może odegrać przyszła polsko-szwedzka współpraca polityczna, jako kolejnych przewodniczących tej organizacji. Szwecja będzie przewodniczyć OBWE w 2021 r., natomiast Polska w 2022 r.

Stosunki Unia Europejska – Rosja

Premierzy Polski i Szwecji poruszyli także temat relacji UE z Rosją. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił polskie stanowisko w odniesieniu do projektu Nord Stream 2 oraz odniósł się do próby otrucia Aleksieja Nawalnego. Wskazał również na potrzebę wypracowania wspólnej unijnej strategii działania, jeśli chodzi o stosunki z Rosją. UE powinna reagować na przypadki naruszania praw obywatelskich i praw człowieka przez rosyjskie władze, jak również na systematyczne ograniczanie instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Kluczowym elementem unijnego podejścia powinny być także kwestie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa regionalnego, energetycznego oraz cyfrowego. Unia Europejska musi w tej kwestii działać solidarnie oraz skutecznie reagować na pojawiające się zagrożenia.

Współpraca polsko-szwedzka

Do wspólnych obszarów zainteresowania Polski i Szwecji można zaliczyć bezpieczeństwo regionu Morza Bałtyckiego oraz rozwój Partnerstwa Wschodniego. Łączy nas również wspólnota interesów i zbliżone podejście do polityki UE wobec Rosji, budowy jednolitego unijnego rynku, polityki rozszerzenia UE oraz współpracy wielostronnej nad Bałtykiem, m.in. w ramach Rady Państw Morza Bałtyckiego i Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.

Polsko-szwedzką inicjatywą są także spotkania szefów dyplomacji Grupy Wyszehradzkiej, państw nordyckich oraz krajów bałtyckich, które odbywają się od 2013 r.


Zobacz także