Rozmowa premiera z Przewodniczącym Rady Europejskiej

Tematem rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z Charlesem Michelem, która odbędzie się w środę 1 lipca, będą kwestie związane z nowym unijnym budżetem na lata 2021-27 oraz Europejskim Instrumentem na rzecz Odbudowy.


Charles Michel i Premier Mateusz Morawiecki.

Rozmowa będzie odbywała się w ramach konsultacji bilateralnych Przewodniczącego Rady Europejskiej z liderami państw członkowskich przed zaplanowanym na 17-18 lipca br. specjalnym szczytem Rady Europejskiej.

To kolejna okazja, po pierwszej wymianie zdań podczas ostatniej wideokonferencji liderów 19 czerwca br., do przedstawienia przez premiera Mateusz Morawieckiego kompleksowego stanowiska Polski w sprawie wieloletniego budżetu UE w bezpośredniej rozmowie z Przewodniczącym Rady Europejskiej, którego odpowiedzialnością jest znalezienie kompromisu politycznego.

Podczas konferencji szefów państw i rządów Unii Europejskiej Polska poparła pakiet Komisji Europejskiej, obejmujący dostosowaną propozycję Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 oraz Europejski Instrument na rzecz Odbudowy, jako podstawy do dalszej dyskusji. Zaproponowany w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy, dodatkowy wobec regularnych Wieloletnich Ram Finansowych budżet w wysokości 750 mld euro stanowić będzie impuls rozwojowy, którego potrzebuje europejska gospodarka. Strona polska podkreśla kluczowe znaczenie wsparcia w formie grantów, wobec którego pożyczki powinny stanowić funkcję uzupełniającą. Fundusz Odbudowy powinien zawierać sprawiedliwe mechanizmy dystrybucji środków, uwzględniające specyfikę państw członkowskich, zwłaszcza różnice w zdolności do reakcji na kryzys wynikające z poziomu zamożności poszczególnych państw.

Polska konsekwentnie podnosi postulat uwzględnienia w budżecie UE silnej polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej, wskazując, że finansowanie nowych priorytetów UE nie powinno odbywać się kosztem dotychczasowych, sprawdzonych polityk traktatowych.

Polska podkreśla kluczowe znaczenie wspólnego rynku i budżetu UE w procesie odbudowy europejskiej gospodarki po kryzysie związanym z pandemią, akcentując wagę strategii rozwoju przemysłu w UE, która powinna przynosić korzyści wszystkim państwom członkowskim. W obszarze tzw. zielonej transformacji, dla naszej gospodarki kluczowe jest zapewnienie wsparcia unijnego dla infrastruktury gazowej: utrzymanie gazu naturalnego w miksie energetycznym, jako paliwa przejściowego, jest niezbędne dla przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, także w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

 

Piotr Müller, Rzecznik Prasowy Rządu Premiera Mateusza Morawieckiego

 


Zobacz także