#RokNowychZadań: premier Beata Szydło z ministrami Elżbietą Rafalską i Konstantym Radziwiłłem o nowych projektach prorodzinnych i reformie służby zdrowia

Premier Beata Szydło, w ramach przeglądu resortów, spotkała się w czwartek z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską. Celem przeglądu jest wyznaczenie nowych kierunków działań rządu.


Premier Beata Szydło na konferencji z ministrami MZ i MRPiPS. 1 z 7
fot. P. Tracz/KPRM

Nowe rządowe programy prorodzinne i poprawa bezpieczeństwa socjalnego Polaków

Na początku konferencji prasowej premier Beata Szydło złożyła kondolencje rodzinie i bliskim posła Rafała Wójcikowskiego, który zginął w czwartek w wypadku samochodowym.

Premier Beata Szydło poinformowała, że spotkanie z szefami resortów rodziny i zdrowia dotyczyło zarówno ich planów na rok 2017, jak i długofalowej strategii działań wynikającej z zobowiązań rządu PiS. Szefowa rządu przypomniała, że oba resorty w 2016 r. zrealizowały szereg ważnych projektów. Wśród najważniejszych wymieniła podwyżkę płacy minimalnej do 2000 zł, minimalnej emerytury do 1000 zł, stawki godzinowej do 13 zł czy wreszcie program Rodzina 500+, który pozwolił polskim rodzinom na stabilizację ich sytuacji materialnej. Polskie rodziny mają godniejsze życie, wiele z nich mogło sobie pozwolić na wyjazd wakacyjny. To ważne cywilizacyjne efekty tego programu – podkreślała premier Beata Szydło. Jak dodała Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie wyciągało wnioski z realizacji programu Rodzina 500+ i dokona jego rocznego podsumowania.

W tym roku minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska będzie wnioskowała o podwyższenie zasiłku dla osób bezrobotnych do kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia - poinformowała premier Beata Szydło. Jak dodała resort, którym kieruje minister Elżbieta Rafalska, będzie wdrażał w tym roku zmiany obniżające wiek emerytalny. Szefowa rządu podziękowała minister rodziny za ogromną pracę w tej sferze.

Rok 2017 to także nowe rządowe inicjatywy wspierające polskie rodziny – od kontynuacji i uzupełnienia programu Rodzina 500+, po program „Za życiem”. Kolejnym istotnym wyzwaniem, które stoi przed MRPiPS jest reforma urzędów pracy.

Kompleksowa reforma służby zdrowia dla dobra pacjentów

Premier Beata Szydło przypomniała, że w 2016 r. minister Konstanty Radziwiłł wprowadził wiele ustaw, które rozpoczęły kompleksową reformę służby zdrowia. Mowa  m.in. o darmowych lekach dla seniorów 75+ i zmianach systemowych.

Minister zdrowia przedstawił podczas spotkania projekt dotyczący likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. To będzie trudna reforma. Naszym głównym celem jest zabezpieczenie praw pacjentów – zaznaczyła premier.

B. Szydło dodała, że projektem dotyczącym sieci szpitali zajmie się jeszcze w czwartek Komitet Stały Rady Ministrów. Jeżeli komitet stały przyjmie ten projekt to będzie on omówiony na najbliższym posiedzeniu rządu – wskazała. Kolejne ważne zmiany, które będą sukcesywnie zmieniać polską służbę zdrowia obejmą wzmocnienie roli podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Podchodzimy do reformy pragmatycznie i racjonalnie tak, by zabezpieczyć potrzeby pacjentów. Zmiany mają na celu zabezpieczenie Polakom dostępu do opieki medycznej oraz wprowadzenie godnych warunków pracy i płacy personelu medycznego – mówiła premier. Jak dodała to wymaga czasu determinacji i wielkiej cierpliwości. Efekty będą widoczne po pewnym czasu. Konsekwentne wprowadzanie zmian spowoduje, że system opieki zdrowotnej będzie lepszy dla pacjentów - podsumowała premier.

Plany MRPiPS na rok 2017: reforma urzędów pracy, większe wsparcie dla bezrobotnych, niepełnosprawnych i rodzin

Minister Elżbieta Rafalska przypomniała, że 2017 będzie pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania programu Rodzina 500+. Mamy zagwarantowane pełne finansowanie programu Rodzina  500+ - ponad  23 mld zł – zapewniła. Dzięki tej inicjatywie nakłady na politykę rodzinną wynoszą 3,66%. Już mamy obniżenie poziomu ubóstwa, czekamy na poprawę demografii – szefowa resortu rodziny mówiła o efektach programu.

Elżbieta Rafalska zapowiedziała, że rząd w 2017 dofinansuje utworzenie ponad 12 tys. nowych miejsc opieki dla najmłodszych oraz 42 tys. już istniejących miejsc w żłobkach i klubach w ramach programu Maluch Plus.

Rok 2017 to także zapowiedź podniesienia wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz stworzenia 5 tysięcy miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością w instytucjach publicznych. Do końca roku przygotujemy nową ustawę o wsparciu osób niepełnosprawnych – poinformowała minister rodziny.

Ogromnie dużo pracy ustawowej będziemy mieli pracując nad programem „Za życiem”. Szereg rozwiązań i propozycji programowych musi się zamienić w akty prawne. Pierwszy pakiet będzie obowiązywał już od 1 lipca - powiedziała minister Elżbieta Rafalska. Jak mówiła, niezwykle ważne są m.in. usługi wspierające i rehabilitacyjne, rozwój sieci  środowiskowych domów samopomocy, tworzenie możliwości rehabilitacji przy warsztatach terapii zajęciowej, preferencyjne warunki do zakładania miejsc żłobkowych dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Plany MZ na rok 2017: sieć szpitali, zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej i likwidacja NFZ

Jakość opieki zdrowotnej i bezpieczeństwo pacjentów to wartości najwyższe - podkreślał minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Szef MZ przedstawił założenia reformy służby zdrowia i podsumował efekty prac resortu w ubiegłym rok. Wśród osiągnięć resortu wymienił bezpłatne leki dla seniorów, 30 nowych substancji na liście leków refundowanych dla pacjentów chorujących na rzadkie choroby i szczepionki dla dzieci przeciwko pneumokokom. Jak dodał, rząd premier Beaty Szydło również zatrzymał chaotyczną i bezrefleksyjną komercjalizację i prywatyzację szpitali.

Ustawa wprowadzająca narodową służbę zdrowia zagwarantuje każdemu obywatelowi dostęp do opieki zdrowotnej, bez pytania o ubezpieczenie – przekonywał minister Radziwiłł. Jak poinformował prace nad ustawą dobiegają końca.

W połowie tego roku wejdzie w życie ustawa o sieci szpitali, która zabezpieczy byt szpitali publicznych. Poprawi się także jakość opieki zdrowotnej dzięki zmianom w ustawie o Podstawowej Opiece Zdrowotnej, która ma pomóc w koordynowaniu opieki nad pacjentem.

Kolejne zmiany w służbie zdrowia obejmują ustawę regulującą kształcenie lekarzy - 600 nowych studentów ma zagwarantowane bezpłatne studia lekarskie. Przywrócono także staż podyplomowy. To także ciągłość działania wszystkich szpitali i przychodni, z którymi podpisano kontrakty na nowy rok. W ten sposób zabezpieczyliśmy chorych przed niemożliwością dotarcia do lekarza – mówił minister zdrowia.

 


Zobacz także