#RokNowychZadań: Premier Beata Szydło o szansach w edukacji, nauce i sporcie

Rozmawialiśmy przede wszystkim o tym, co zrobić, aby edukacja, wychowanie i szkolnictwo wyższe dawało szanse dla każdego młodego Polaka, ale też żeby przyczyniało się do rozwoju naszego kraju - mówiła premier Beata Szydło po spotkaniu z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem, minister edukacji Anną Zalewską i ministrem sportu Witoldem Bańką. 


Wicepremier Gowin, minister Zalewska, premier Szydło i minister Bańka w trakcie konferencji. W tle logotyp Rok Nowych Zadań. 1 z 8
Fot. P. Tracz / KPRM

Szefowa rządu poinformowała, że na spotkaniu z ministrami rozmawiała o połączeniu działań, które prowadzą resorty nauki oraz edukacji. Tak, by lepiej przygotować młodych ludzi do potrzeb gospodarki i rynku pracy. Ma dawać szanse na rozwój, kształcenie i kariery pokoleń młodych Polaków, którzy będą absolwentami zarówno szkól zawodowych, które teraz będą się nazywały się szkołami branżowymi, państwowych szkół zawodowych i uczelni wyższych - zaznaczyła premier Szydło.

Rozmawialiśmy przede wszystkim dzisiaj o tym, co zrobić, aby edukacja i wychowanie i szkolnictwo wyższe dawało szanse dla każdego młodego Polaka, ale też przyczyniało się do rozwoju naszego kraju. To o czym mówimy w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – w naszym sztandarowym programie gospodarczym - poinformowała szefowa rządu.

Reforma oświaty zgodna z oczekiwaniami rodziców

Premier Beata Szydło za najważniejsze zadanie stojące przed minister Anną Zalewską uznała wdrażanie reformy oświaty. Podkreślała, że reforma jest bardzo dobrze przemyślana i przygotowana oraz jest wdrażana zgodnie z harmonogramem.

Konieczna jest współpraca różnych środowisk, które będą wdrażały reformę: oświatowego, samorządowego , przy współudziale kuratorów, pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej - mówiła premier Szydło. To jest dobra i potrzebna  reforma, przyjazna dzieciom i przyjazna polskiej szkole. Dbająca o to, by nauczyciele mieli pracę i wychodząca naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy chcą przede wszystkim żeby szkoła była bezpieczna dla ich dzieci. By była szkołą, w której zdobywają dobre wykształcenie i są pod dobra opieką. Taki jest cel tej reformy - podkreślała.

Szefowa rządu zaznaczyła, że reforma była szeroko konsultowana. Powiedziała, że rozumie obawy i pojawiające się nieprzychylne głosy. Ale, według niej, ten etap mamy już sobą i wszyscy powinniśmy zadbać o to, by polska szkoła dostała nową szanse, która od 1 września 2017 r. przed nią stoi.

Plan MEN na rok 2017

Dla minister edukacji narodowej w 2017 r. najważniejsze będzie spokojne, przy pełnej współpracy z rodzicami, nauczycielami i dyrektorami i samorządowcami, wdrażanie reformy. 

Do końca czerwca wszyscy nauczyciele tzw. wrażliwych roczników, czyli klas I, IV i VII zostaną przeszkoleni z nowych podstaw programowych - minister edukacji Anna Zalewska. Poinformowała, że są już gotowe nowoczesne podstawy programowe, które zakładają m.in. wprowadzenie w klasach w klasach I-III podstaw programowania i nauki gry w szachy jako wsparcie w nauczaniu matematyki.

Zupełnie nowe podręczniki pojawią się w klasach: I, IV i VII. Wszystkie pozostałe pozostają bez zmian - mówiła Anna Zalewska. Dlatego szkolenia obejmą właśnie nauczycieli, pracujących w tych klasach. Ja przypominała szefowa resortu edukacji Wszystkie podręczniki będą darmowe, dotacja została utrzymana dla wszystkich roczników.

Pokażemy, że subwencja oświatowa na szkolnictwo zawodowe powinna być zróżnicowana i uzależniona od zawodu, który ma szansę na rynku - poinformowała minister edukacji i zapowiedziała, że w 2017 roku zostanie przygotowana ustawa o finansowaniu oświaty. W kwietniu minister przedstawi harmonogram podwyżek dla nauczycieli.

Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym

Wicepremier Jarosław Gowin, zadeklarował, że jesienią tego roku, zostanie przedłożony nowy bardzo ważny projekt ustawy o szkolnictwie wyższym. Wprowadza on zmiany, które są potrzebne polskiej nauce. Jest to również projekt wychodzący naprzeciw tym zmianom, które już dzieją się w oświacie - poinformowała Beata Szydło. Rząd traktuje system oświaty jako całość: od  momentu jak dziecko trafia do systemu szkolnego, potem przez kolejne etapy jego kształcenia do momentu, gdy młody człowiek trafia do szkoły wyższej.

Chcemy, by na każdym z tych etapów rozwój młodego człowieka był pełny, był jak najbardziej odpowiadający jego oczekiwaniom i preferencjom. Dający mu w przyszłości szanse na znalezienie dobrej pracy i realizacji ambicji i marzeń - powiedziała premier.

Jak podkreślił wicepremier J. Gowin, w 2016 r. nowa ustawa o szkolnictwie wyższym nie powstaje na biurkach ministrów czy urzędników ministerialnych, tylko w dialogu ze środowiskiem akademickim. W konkursie wyłoniono trzy zespoły, które do końca stycznia 2017 r. mają przedstawić trzy konkurencyjne koncepcje ustaw. Dodatkowo, równolegle toczą się debaty poprzedzające Narodowy Kongres Nauki, który odbędzie się we wrześniu br. w Krakowie. Jak zapowiedział Jarosław Gowin, tam przedstawię projekt ustawy, który będzie już szeroko przedyskutowana ze środowiskiem akademickim.

Beata Szydło podkreślała, że już w 2016 roku wprowadzono zmiany w szkolnictwie wyższym. Pojawiają się obawy przy okazji dyskusji o zmianach w systemie szkolnictwa wyższego o przyszłość państwowych wyższych szkół zawodowych. Tutaj mam zapewnienie premiera Gowina, że przyszłość tych szkół jest również planowana i będą się one rozwijały, co jest ważne dla środowisk lokalnych, dla których te placówki bardzo często stanowią najważniejszą instytucję, która na ich terenie funkcjonuje - zaznaczyła.

Plan MNiSW na rok 2017: podniesienie jakości nauki, innowacyjność

Polskie uczelnie i instytuty badawcze muszą przejść głębokie zmiany. Nie możemy zadowalać się tym, co jest teraz. Nie możemy zadowalać się średnim poziomem, także w nauce. Stać nas na więcej - mówił wicepremier Jarosław Gowin. Dzięki zmianom, polskie uczelnie zaczną nadrabiać dystans dzielący je od najlepszych ośrodków akademickich świata.

1 stycznia br. weszła w życie ustawa o innowacyjności, która stworzy naukowy fundament dla Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.  Trwają prace nad kolejną ustawą z tego zakresu. Dzisiaj jest tak, że 50% kosztów na badania i rozwój przedsiębiorca może odpisać sobie od podatku. Mam nadzieję, że od 1 stycznia 2018 roku każdą złotówkę przeznaczoną na badania i rozwój przedsiębiorca będzie mógł od podatków odpisać - mówił J. Gowin. 

W 2017 ma powstać Narodowy Instytut Technologiczny będący dużym wsparciem w badaniach naukowych dla Planu Morawieckiego.

Szef resortu nauki powiedział, że do tej pory wprowadzono nowelizację ograniczającą biurokrację na uczelniach, a także zmienili przepisy dotyczące finansowania uczelni, które sprawią, że uczelnie stawiać będą nie na liczbę studentów, ale na jakość. 

Rozwój turystyki i sportu

Priorytetem na rok 2017 dla Ministerstwa Sportu i Turystyki jest turystyka. Premier podkreślała, że turystyka jest ważną gałęzią polskiej gospodarki. Zapowiedziała, że w tym roku będą zachodziły zamiany m.in. w organizacji Polskiej Organizacji Turystycznej. 

Premier Szydło zapowiedziała, że w tym roku będą realizowane te programy, które zostały uruchomione już w ubiegłym roku. Ten najważniejszy projekt ustawy, która zmienia strukturę związków sportowych i jest przedmiotem prac rządu - mówiła i dodała, że już niedługo będzie przyjęty do realizacji, po przyjęciu i podpisaniu go przez prezydenta.

Plan MSiT na rok 2017

2017 rok, to rok sporych zmian w polskim sporcie - mówił minister sportu i turystyki Witold Bańka. Jak zapowiedział, resort chce m.in., by w połowie roku funkcjonowanie rozpoczęła Polska Agencja Antydopingowa. Zwalczanie dopingu jest jednym z priorytetów resortu.

W 2016 roku ruszył m.in. program „Klub”, dzięki któremu 2151 klubów otrzymało dofinansowanie. Teraz jego budżet wzrośnie o sześć milionów złotych i wyniesie 30 mln. Tym samym będziemy mogli wesprzeć więcej klubów, tych małych i średnich, w których rozpoczyna się przygoda ze sportem wielu przyszłych gwiazd - mówił Witold Bańka.

Ponad 43 mln złotych zostanie przeznaczonych na sport niepełnosprawnych. Wzrośnie budżet na inwestycje do 443,3 mln zł. Minister zapowiedział również dbałość o przejrzystość i transparentność polskich związków sportowych. Wspominał również o sukcesie programu „Weekend za pół ceny”. Dlatego w dniach 31 marca - 2 kwietnia i 6-8 października 2017 roku odbędzie się  II edycja. Polska Organizacja Turystyczna będzie nowoczesną agencją promocji turystyki w kraju i zagranicą - zapowiedział Witold Bańka.


Zobacz także