#RokNowychZadań: Premier Beata Szydło o rozwoju polskiego rolnictwa i ochronie środowiska

Podczas ostatniego dnia przeglądu resortów premier Beata Szydło rozmawiała z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofem Jurgielem oraz ministrem środowiska Janem Szyszko o planach ich instytucji na 2017 rok. Poruszono również temat ich dokonań w ubiegłym roku.  


Minister Szyszko, premier Szydło i minister Jurgiel w trakcie konferencji. 1 z 4
Fot. P. Tracz / KPRM

Zasoby energetyczne Polski mogą wesprzeć bezpieczeństwo kraju i Europy

Premier Szydło poinformowała, że Ministerstwo Środowiska ma bardzo ambitne plany na kolejne lata związane z organizacją licznych konferencji międzynarodowych dotyczących ochrony środowiska.

Minister Jan Szyszko zaznaczył, że Polska posiada bardzo bogate zasoby energetyczne: złoża węgla kamiennego, węgla brunatnego, gazu łupkowego i zasoby geotermalne, na których może opierać się bezpieczeństwo energetyczne kraju i Europy.

Polska to państwo ogromnego sukcesu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z polityką klimatyczną wytyczoną konwencją klimatyczną i Protokołem z Kioto. Mieliśmy dokonać redukcji na poziomie 6%, a dokonaliśmy tego na poziomie 30% – mówił Jan Szyszko.

W Marrakeszu podczas COP 22 (Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu) powierzono Polsce organizowanie COP 24. W 2018 roku nasz kraj, już po raz trzeci, będzie organizatorem szczytu klimatycznego ONZ. To szansa promocji Polski na arenie międzynarodowej. Do Polski przyjedzie kilkadziesiąt tysięcy gości z całego świata (delegacje z blisko 200 państw) na 2 tygodnie obrad.

Jak deklarował minister Szyszko, Polska ma zasoby przyrodnicze unikatowe na skalę Europy. Zaznaczył, że nasz kraj chroni m.in. Puszczę Białowieską i ma program jej ratowania. Ponadto, Polska zadeklarowała pomoc innym krajom w odtworzeniu populacji żubrów.

Stabilne rolnictwo celem polityki rolnej Polski

Minister Jurgiel przedstawił plany systemowych i organizacyjnych zmian wybiegających poza rok 2017 – poinformowała premier Beata Szydło. Szefowa rządu rozmawiała z Krzysztofem Jurgielem o rozwiązaniach prawnych wprowadzanych przez resort rolnictwa w ciągu ostatniego roku.

Podstawowym celem polityki rolnej państwa jest to, aby rolnictwo było stabilne ekonomicznie, ekologicznie i społecznie, a obszary wiejskie były miejscem godnego zamieszkania ludzi do pracy i wypoczynku. Taki cel chcemy zrealizować w naszej polityce rolnej – zadeklarował minister rolnictwa.

Szef resortu rolnictwa poinformował, że w ubiegłym roku udało się rozwinąć eksport na 27 rynkach rolnych. Dodał, że w 2016 roku podpisano porozumienie w sprawie sprzedaży polskich jabłek do Chin, co stanowi sukces resortu rolnictwa. Minister Jurgiel podkreślił, że we wrześniu ubiegłego roku rząd podjął decyzję o wypłacie zaliczek na dopłaty dla rolników w wysokości 70%, co stanowiło duże wsparcie dla producentów. Ponadto, szef resortu rolnictwa wymienił szereg ustaw, które polepszają warunki prowadzenia działalności przez rolników, m.in. ochronę polskiej ziemi przed wykupem. Krzysztof Jurgiel zaznaczył również, że po raz pierwszy za rozwój obszarów wiejskich będzie odpowiadał cały rząd w ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Ten rok będzie podporządkowany przeglądowi spółek Skarbu Państwa i minimalizacji kosztów ich funkcjonowania – zadeklarował minister Jurgiel. Ministerstwo rolnictwa będzie prowadziło analizę możliwości łączenia spółek pod kątem uzyskania z nich większych dywidend.


Zobacz także