#RokNowychZadań: Premier Beata Szydło o odbudowie przemysłu stoczniowego i informatyzacji państwa

Odbudowa gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu, informatyzacja szkół – to część priorytetów na ten rok. W środę, w ramach przeglądu resortów, szefowa rządu spotkała się z minister cyfryzacji Anną Streżyńską oraz ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Gróbarczykiem.


Premier Beata Szydło podczas konferencji z minister Anną Streżyńską i ministrem Markiem Gróbarczykiem. 1 z 8
fot. P. Tracz/KPRM

Premier Beata Szydło zwróciła uwagę, że Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej są nowymi resortami. Podkreślała, że pomimo tego, że to małe urzędy, są jednymi z najbardziej zapracowanych instytucji.

Odbudowa i rozwój sektora stoczniowego

Jak poinformowała premier Szydło, w ciągu ubiegłego roku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczęło odbudowę sektora stoczniowego i uporządkowanie gospodarki morskiej. Realizowało też działania, które mają doprowadzić do ożywienia gospodarczego północnej Polski, a także żeglugi śródlądowej. Te wszystkie plany i projekty, które zostały przygotowane, będą przekładały się na konkretne realizacje – powiedziała szefowa rządu.

Przemysł stoczniowy jest najistotniejszym dla funkcjonowania naszej gospodarki morskiej. Drugim elementem jest żegluga, bliskiego i dalekiego zasięgu. Tutaj największy nacisk będziemy stawiali na odbudowę żeglugi śródlądowej – zadeklarował minister Gróbarczyk. Dodał, że bardzo ważne są polskie porty i ich rozwój, a także wcześniej niedoceniane rybołówstwo.

Ministerstwo gospodarki morskiej przygotowało projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych w pierwszych miesiącach swojej działalności. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2017 roku. Zapewnia konkurencyjne zasady funkcjonowania przemysłu okrętowego.

Marek Gróbarczy mówił również o tym, że niedawno nastąpił symboliczny powrót Stoczni Szczecińskiej do Szczecina. To oczywiście mały krok na drodze do przywrócenia naszych zdolności produkcyjnych, ale niezwykle ważny, bo stworzyliśmy niezwykle mocną grupę – stwierdził.

Szef resortu gospodarki morskiej poinformował, że wkrótce rozpocznie się budowa dwóch promów dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Mamy nadzieję, że rozmowy i kontrakt zostanie podpisany w marcu, tak, aby w drugim kwartale tego roku położyć symboliczną stępkę pod budowę nowego promu – powiedział. Wg niego rozpoczęcie budowy nowego promu będzie jednocześnie początkiem cyklu odbudowy polskich stoczni.

Plan MGMiŻŚ na 2017 rok

Minister Gróbarczyk mówił o rozpoczęciu procesu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. W trakcie jest wyłanianie wykonawcy studium wykonalności oraz tworzenie raportu oddziaływania na środowisko. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni.

Oprócz zadań związanych z odbudową przemysłu stoczniowego priorytetem resortu jest wsparcie dla rybaków. Przygotowujemy się do powołania kilku szkół żeglugi śródlądowej. Odbudujemy szkolnictwo zawodowe – zapowiedział minister Marek Gróbarczyk. Deklarował, że realizowane przez ministerstwo przedsięwzięcia wpisują się w Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i w koncepcję reindustrializacji kraju.

Już niebawem dojdzie również do ratyfikacji konwencji AGN dotyczącej sieci europejskiego systemu dróg wodnych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej. Przystąpienie do Porozumienia AGN wpisuje się w realizację strategii związanej z rozwojem całego sektora żeglugi śródlądowej.

Urzędy on-line

Premier Beata Szydło zapowiedziała, że w 2017 roku Ministerstwo Cyfryzacji będzie kontynuowało wychodzenie do obywateli z ułatwieniami dotyczącymi załatwiania spraw w urzędach, także przez przedsiębiorców. Pani minister podjęła się trudnego zadania, jakim jest koordynacja systemów informatycznych i znalezienie takich rozwiązań w administracji rządowej i samorządowej, które poprzez ujednolicenie pewnych procedur doprowadzą do oszczędności budżetowych – podkreślała szefowa rządu. Premier rozmawiała również z minister Streżyńską o informatyzacji szkół i placówek oświatowych. Proces już się toczy i będzie kontynuowany – poinformowała szefowa rządu.

Sprawna e-administracja jest źródłem oszczędności dla państwa i obywateli – mówiła minister Streżyńska. Celem projektów Ministerstwa Cyfryzacji jest oszczędność czasu i wygoda obywateli. Przykładem usług, które będą dostępne on-line jest złożenie wniosku o dowód osobisty. W 2017 roku skorzysta z tego ponad 8 mln obywateli wymieniających dowody. Dodatkowo ministerstwo we współpracy z MEN pracuje nad tym, by osoby zapisujące dzieci do szkoły, mogły to zrobić elektronicznie.

Plany MC na 2017 rok

Wśród głównych zadań Ministerstwa Cyfryzacji szefowa resortu wymieniła koordynację zarządzania rządowego IT, cyberbezpieczeństwo, większą dostępność usług dla obywatela. Resort stawia sobie za zadanie wyrównywanie szans młodych ludzi w dostępie do internetu oraz wspieranie rozwoju cyfrowego i generowanie realnych oszczędności dla państwa.

Najważniejsze zadanie to zarządzenie państwowymi systemami informatycznymi. To obszar bardzo ważny, dlatego, że po pierwsze działania w tym zakresie wspierają sam sektor IT, a także wspierają w ogóle gospodarczy rozwój kraju i rozwój sprawności państwa jako takiego – powiedziała Anna Streżyńska.

Ponad 3 mld zł zostaną zainwestowane w budowę szerokopasmowego internetu i likwidację tzw. białych plam – zadeklarowała minister cyfryzacji. Ponad 83% gospodarstw domowych objętych naszą inicjatywą znajduje się w małych miejscowościach, o liczbie ludności poniżej 5 tys. mieszkańców. Ponad 50% tych gospodarstw znajduje się w miejscowościach poniżej 500 mieszkańców, w których do tej pory internet nie docierał – mówiła minister. Inwestycje w szerokopasmowy internet zostaną dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inwestycje te są ściśle związane z tworzeniem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która będzie obejmowała wszystkie polskie szkoły i zapewniała w nich cyberbezpieczeństwo. Sieć będzie zapewniała dostęp do zaawansowanych materiałów edukacyjnych, e-podręczników, e-dzienniczka i tym podobnych produktów. Już w tym roku zainwestowaliśmy 124 mln zł w edukację dzieci na obszarach wiejskich w zakresie kodowania. Będzie to kontynuowane – powiedziała szefowa resortu cyfryzacji. Mówiła, że dotyczy to również dokształcania nauczycieli i trenerów.


Zobacz także