#RokNowychZadań: Premier Beata Szydło o nowoczesnym polskim górnictwie i inwestycjach w budownictwo oraz kolej

W 2018 roku zacznie się rozwijać nowoczesne górnictwo – powiedziała premier Beata Szydło po spotkaniu z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim oraz ministrem infrastruktury i budownictwa Andrzejem Adamczykiem. Premier podkreślała, że priorytetem dla resortu infrastruktury jest program „Mieszkanie+” i wykorzystanie środków unijnych.


Premier Beata Szydło wchodzi na salę, gdzie odbywa się konferencja prasowa 1 z 7
fot. P. Tracz / KPRM

2018 r. rokiem rozwoju nowoczesnego górnictwa

Górnictwo ma być mocną gałęzią polskiej gospodarki – mówiła premier Szydło. Górnictwo ma być oparte o nowoczesne technologie oraz ma dawać miejsca pracy i bezpieczeństwo dla Śląska i dla rozwoju energetycznego Polski. Zdaniem szefowej rządu dotychczasowe działania podjęte przez ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego w resorcie przynoszą dobre rezultaty. Nie jest to proces zakończony.

Umówiliśmy się z panem ministrem Tchórzewskim, że do końca tego roku, te podstawowe reformy zostaną zakończone i rok 2018 to już będzie rok, w którym zacznie się rozwijać nowoczesne polskie górnictwo – poinformowała. Będziemy szukać nowych rozwiązań. Mamy również ambitne plany dotyczące zgazowania węgla – powiedziała premier. Ta kwestia jest obecnie w trakcie analiz i badań. Współpraca z instytutami badawczymi, naukowymi i uczelniami ma dać podstawy do tego, by od 2018 roku można było realizować ambitne plany rozwoju nowoczesnego polskiego górnictwa.

Szefowa rządu przypomniała, że minister Tchórzewski zajął się utworzeniem ministerstwa, które było w programie wyborczym ugrupowania rządzącego. Premier podkreślała, że energetyka ma strategiczne znaczenie. To jest również początek inwestycji w energetyce – zapowiedziała premier Szydło.

Plany ME na 2017 rok

Chcemy zbudować pierwszą w Europie elektrownię w technologii tzw. czystego węgla przy kopalni Bogdanka – zapowiedział Krzysztof Tchórzewski. Minister energii zapowiedział rozpoczęcie programu pilotażowego, w którym mieliby wziąć udział polscy uczeni, by zaprojektować i spełnić rolę tzw. inżyniera kontraktu, przy budowie elektrowni w technologii czystego węgla (zgazowania węgla). Elektrownia taka miałaby powstać obok lubelskiej kopalni węgla kamiennego Bogdanka. W moim przekonaniu jest to program, który może się udać – mówił Tchórzewski.

„Mieszkanie+” i inwestycje w kolej

Pan minister Adamczyk ma właściwie jedno zadanie: zadanie polegające na konsekwentnym, skutecznym wydawaniu pieniędzy unijnych i realizowaniu inwestycji – mówiła Beata Szydło. Podkreślała, że do tej pory ministerstwo dobrze sobie z tym radzi, bo realizuje projekty, które są już zawansowane.

Szef resortu infrastruktury i budownictwa ma trzy najważniejsze cele. Pierwsza rzecz, sztandarowy program Prawa i Sprawiedliwości, „Mieszkanie+”. To jest to zadanie, z którego na pewno pan minister Adamczyk zostanie rozliczony na koniec roku. Pilotażowy program już ruszył. Mieszkania już zaczynają powstawać. Ale to jest dopiero pilotaż – powiedziała premier. Jak dodała program jest ambitny, kompleksowy oraz złożony z kilku programów, które są kierowane zarówno do samorządów, jak i do indywidualnych inwestorów i do inwestorów, którzy budują na systemie wielorodzinnym. To jest ten najważniejszy priorytet dla ministra Adamczyka – zaznaczyła szefowa rządu.

Obok programu „Mieszkanie+” priorytetem dla ministra Adamczyka są inwestycje kolejowe. Jestem usatysfakcjonowana wielkością kontraktacji projektów kolejowych – powiedziała premier Beata Szydło, ale dostrzegam, że konieczny jest tu bardzo silny monitoring i stały nadzór ministerstwa nad tym, żeby te projekty zostały zrealizowane. Szefowa rządu mówiła o doświadczeniach z poprzednich lat i rządów, kiedy pieniądze w polskie inwestycje na kolejach nie zostały zrealizowane. Gabinet Beaty Szydło stawia sobie za cel, żeby środki, które zostały przeznaczone w tej perspektywie finansowej na inwestycje były zrealizowane.

W 2017 r. nastąpi usprawnienie procedur i realizacji Krajowego Programu Kolejowego, dzięki wprowadzonym w ubiegłym roku zmianom ustawowym. Planowane ogłoszenie przetargów na inwestycje kolejowe o wartości 12 mld zł, w tym rozpoczęcie prac nad nową linią kolejową Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna. Przygotowane są także projekty rezerwowe.

Rozbudowa dróg

Trzecim celem jest realizacja inwestycji drogowych, zarówno tych, które zostały rozpoczęte i inwestycji regionalnych, realizowanych z partnerami. Premier mówiła o dwóch dużych projektach: Via Carpatia oraz Via Baltica, a także o innych inwestycjach, które są realizowane w ramach grupy Wyszehradzkiej i porozumieniach z sąsiadami. Istotna będzie również realizacja programów krajowych, w tym  programu autostradowego, dróg lokalnych i dróg, które ważne są dla poszczególnych regionów naszego kraju.

Ten program inwestycji drogowych zostanie niebawem również znowelizowany przez rząd. Rząd przyjmie stosowaną uchwałę – zapowiedziała premier Szydło. Obydwa resorty są zaangażowane w długofalowe programy m.in. Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W tym roku planowane są przetargi na inwestycje drogowe o wartości 22 mld zł, w tym przetargi na kolejne odcinki Via Carpatia i Via Baltica, a także przetarg na ostatni odcinek A1. W 2017 r. oddamanych do ruchu będzie 393,4 km dróg krajowych – wartość wydatków na realizację – 14 mld zł. Podpisane będą również umowy na budowę dróg o długości 578,5 km – o wartości 24 mld zł. Planowane jest także rozstrzygnięcie przetargu na elektroniczny system poboru opłat po 2018 r.

Minister Adamczyk zaznaczył, że jednym z priorytetów jest dokończenie autostrady A1 - 80-kilometrowego odcinka Tuszyn-Częstochowa. Zadanie to zostanie zrealizowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. Szacowany koszt budowy tego odcinka to ok. 3,6 mld zł. Chcemy dokończyć podstawowy szkielet komunikacyjny kraju. Podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu realizacji ostatniego, brakującego fragmentu autostrady A1, łączącej północ i południe Polski – mówił szef resortu infrastruktury.

W 2017 r. planujemy skierować do realizacji kolejne odcinki międzynarodowych tras Via Carpatia i Via Baltica. Te szlaki skomunikują regiony Polski Wschodniej, połączą północ i południe Europy – podkreślał minister Adamczyk. To jeden z priorytetowych elementów współpracy z naszymi zagranicznymi partnerami. W zeszłym roku liczba państw wspierających projekt Via Carpatia podwoiła się.

Resort infrastruktury stara się o zwiększenie środków na drogi krajowe, na ich utrzymanie i przygotowanie kolejnych inwestycji do realizacji. Zwiększyliśmy budżet na ten rok dla GDDKiA na przygotowanie nowych inwestycji i utrzymanie dróg. Planujemy też wzrost wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – poinformował Andrzej Adamczyk.

Likwidacja inwestorskiego toru przeszkód

Wśród planów resortu jest również realizacja zadań budowlanych i mieszkaniowych. W planach jest skierowanie pod obrady rządu projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego i - do Sejmu - ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym. Równolegle trwają prace nad przepisami o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności. Minister Andrzej Adamczyk podczas konferencji zaznaczył, że resort będzie kontynuować pilotaż programu "Mieszkanie+", w ramach którego podpisano już umowy na powstanie około 15 tys. mieszkań.


Zobacz także