Rodzice zapłacą mniej za przedszkole

Od września 2013 opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej (powyżej 5 bezpłatnych godzin) ma wynosić nie więcej niż 1 zł. Tak zdecydował rząd.


Uśmiechnięte dzieci w przedszkolu
Fot. Fotolia

W rezultacie przedszkola będą tanie i bardziej dostępne. Rozwiązanie to przewidziano w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Oznacza to, że rząd zrealizował obietnicę złożoną przez premiera w tzw. drugim expose.

W projekcie założono też, że od 1 września 2015 r. dzieci czteroletnie, a od 1 września 2017 r. dzieci trzyletnie - będą miały zapewnione miejsca w przedszkolach. Od 1 września 2015 r. przedszkola niepubliczne będą mogły otrzymać dotację z budżetu gminy w wysokości 100 proc. kosztów utrzymania dziecka w samorządowym przedszkolu publicznym. Takie placówki muszą się jednak dobrowolnie podporządkować zasadom ustalonym przez gminy dla przedszkoli publicznych. Chodzi m.in. o "maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę" i takie same zasady rekrutacji. Zdecydowano, że dotacja dla samorządów terytorialnych będzie naliczana na wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego.

Ponadto na wsparcie edukacji przedszkolnej - tworzenie i wspieranie istniejących przedszkoli oraz innych form edukacji przedszkolnej, a także dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do przyjęcia 3- i 4-latków - będą wykorzystane środki finansowe w wysokości ok. 50 mln euro przesunięte w ramach komponentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W efekcie działań rządu wydatki rodziców dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5. godzin zmniejszą się w skali kraju od ok. 171 mln zł w 2013 r. do 618 mln zł w 2016 r. W kolejnych latach obciążenie gospodarstw domowych będzie mniejsze o ok. 600-700 mln zł rocznie.


Zobacz także