Rentowność polskich obligacji 10-letnich wzrosła do powyżej 4%

W piątek rentowność polskich obligacji 10-letnich wzrosła do 4,02%, po raz pierwszy od 7 grudnia przekraczając poziom 4%. Polskie papiery tanieją od środowej konferencji prasowej Rady Polityki Pieniężnej, na której padły sugestie, że obniżki stóp procentowych mogą być mniejsze niż oczekiwano. Podobnie jak polskie rosną także rentowności obligacji Niemiec i USA. Wzrosty te mogą wynikać ze spadających oczekiwań na dalsze luzowanie polityki pieniężnej oraz z oczekiwanej w drugiej połowie roku poprawy w gospodarce, która skłania inwestorów do lokowania środków w bardziej ryzykowne aktywa, takie jak akcje.


Grafika przedstawiająca stempel z napisem Rada Gospodarcza oraz wykres słupkowy pokazujący wzrost

Pozostałe informacje gospodarcze:

 

W OKRESIE I-XI 2012 DEFICYT HANDLU ZAGRANICZNEGO WYNIÓSŁ 34,2 MLD ZŁ

W okresie od stycznia do listopada 2012 r. deficyt handlu zagranicznego Polski wyniósł 34,2 mld zł i był to najniższy wynik od co najmniej 2000 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. O ile eksport do krajów rozwiniętych, w tym w szczególności do Unii Europejskiej pozostał niemal niezmieniony, to wywóz na Ukrainę i do Rosji wzrósł o odpowiednio 26% oraz 30%. Import z największych gospodarek UE zmalał, co nie jest dobrym prognostykiem, bo sugeruje, że firmy mogą chcieć ograniczać inwestycje.

W LISTOPADZIE 2012 R. NIEOCZEKIWANIE WZRÓSŁ DEFICYT HANDLOWY USA

W listopadzie 2012 r. deficyt handlowy USA nieoczekiwanie wzrósł do $48,7 mld z $42,1 mld w październiku, podał w piątek Departament Handlu USA. Deficyt był znacznie wyższy od prognozowanych $41,3 mld. Przyczyną wzrostu deficytu był znacznie większy wzrost importu (3,8 m/m) niż eksportu (1% m/m), co sygnalizuje ożywienie na rynku wewnętrznym USA po niekorzystnych danych z okresu huraganu Sandy oraz dobrze wróży wydatkom konsumentów.

SPEKULACJE O ŁAGODZENIU POLITYKI PIENIĘŻNEJ WĘGIER OSŁABIŁY FORINTA

Według Agencji Reutera prawie pewne jest, że w marcu prezesem Narodowego Banku Węgier zostanie, jeden z najbliższych współpracowników premiera Orbana, minister gospodarki Gyorgy Matolscy, uważany za zwolennika znacznego luzowania polityki pieniężnej. W reakcji na takie zapowiedzi, w czwartek i piątek forint osłabił się w sumie o ok. 4,9% do 297 EUR/HUF, co było najniższym notowaniem od czerwca 2012. Analitycy sądzą, że w najbliższym czasie forint może przebić psychologiczną barierę 300 EUR/HUF.

RZĄD JAPONII ZATWIERDZIŁ WART $116 MLD PAKIET POBUDZANIA GOSPODARKI

Nowy rząd Japonii zatwierdził wart 10,3 bln jenów ($116 mld) pakiet pobudzania wzrostu, ponieważ PKB trzeciej gospodarka świata w ostatnich dwóch kwartałach skurczyło się, a prognozy są niekorzystne. Pakiet obejmuje zachęty dla biznesu oraz inwestycje w infrastrukturę, które mają zwiększyć PKB o 2% i stworzyć 600 tys. miejsc pracy, choć nie jest do końca jasne w jakiej perspektywie. Działania prowzrostowe zapowiadano w trakcie jesiennej kampanii wyborczej, co wywołało osłabienie jena, który jest obecnie najsłabszy od 2010 r. i według analityków może dalej tracić. To pożądany efekt, ponieważ Japonia czerpie znaczne dochody z eksportu, który zyskuje, gdy waluta jest słaba.

POLSKA BYŁA PRZEDOSTATNIA W UE JEŚLI CHODZI O INNOWACYJNOŚĆ FIRM

Według najnowszych danych Eurostatu w 2010 r. 28% polskich przedsiębiorstw wprowadzało innowacje lub unowocześniało produkty. Polska zajęła przedostatnie miejsce wśród państw UE. Niższy odsetek innowacyjnych przedsiębiorstw odnotowano jedynie w Bułgarii (27%). Najwięcej ich było w Niemczech (79%), Luxemburgu (68%) i Belgii (61%). Ranking skonstruowana na podstawie sondażu wśród przedsiębiorców, których pytano o wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań lub nowych produktów.

W 2012 R. O 25% WZROSŁY ZATORY PŁATNICZE W POLSKIEJ GOSPODARCE

Liczba przeterminowanych płatności (zatorów płatniczych) w polskiej gospodarce wzrosła w 2012 r. o 25%, a ich wartość o 40%,wynika z szacunków firmy Coface Poland zajmującej się ubezpieczaniem kredytów. Nie podano wartości pieniężnej zatorów.


Zobacz także