Reforma administracyjna zwiększy kompetencje samorządów

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, premier Donald Tusk przedstawił założenia reformy, która ograniczy kompetencje wojewodów i przekaże część ich uprawnień samorządom wojewódzkim. - Rząd i koalicja są zdeterminowane w przeprowadzeniu reformy administracji - powiedział premier.
 


Zdaniem Donalda Tuska, rząd ma pełne zaufanie do zdolności samorządu wojewódzkiego, jeśli chodzi o przyjęcie kolejnych zadań i pieniędzy na ich wykonywanie. - Każda złotówka wydawana na poziomie gminy, będzie złotówką mądrzej wydaną, niż zrobiłby to rząd - zaznaczył premier. - Dzięki reformie, Polacy będą precyzyjnie wiedzieć, czego oczekiwać od samorządu, a samorząd będzie wiedzieć, jak sfinansować te oczekiwania - dodał.

Donald Tusk zapowiedział, że reforma doprowadzi do powstania 12 obszarów metropolitalnych. - Ustawa umożliwi podejmowanie mądrych działań dla terenów większych niż miasto, a mniejszych niż województwo - zaznaczył. Decyzję o przystąpieniu do metropolii mają podejmować rady miast i gmin. Ich głównymi zadaniami mają być kwestie dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska, transportu, bezpieczeństwa publicznego i infrastruktury.

Jak podkreślił premier, szczególnie bliski jest mu projekt wprowadzenia ordynacji większościowej. - Bezpośrednio wybrany wójt, burmistrz i prezydent miasta, dobrze wie, jakim wielkim walorem jest zaufanie obywateli, wyrażone w bezpośrednim wyborze - zaznaczył szef rządu. - Chcielibyśmy, aby i radni stali się prawdziwymi mężami i damami zaufania swoich wyborców - dodał.

Reforma administracyjna przewiduje również powstanie funduszu sołeckiego. Zdaniem szefa rządu ma on służyć przekazaniu pieniędzy najmniejszym wspólnotom. - Na poziomie sołectwa musimy uczyć gospodarowania nawet niewielkimi środkami - powiedział premier.

Rząd chciałby także ograniczyć władzę wojewody, czemu służyć ma opracowanie ustawy o wojewodzie. Zdaniem wicepremiera Grzegorza Schetyny, wojewoda powinien być otwarty na samorząd lokalny i rozwiązywanie problemów ludzi. - Rolą wojewodów, jako przedstawicieli rządu w terenie, ma być nadzór prawny nad samorządami i majątkiem skarbu państwa - zaznaczył wicepremier. - Jesteśmy tutaj po to, żeby oddać władzę samorządom, żeby oddać ją w dobre ręce - dodał.

Rząd przewiduje także komunalizację majątku skarbu państwa. Chodzi m.in. o przekazywanie samorządom terenów Agencji Mienia Wojskowego i Agencji Nieruchomości Rolnych.

W skład pakietu reformującego administrację wchodzą projekty 4 ustaw: o funduszu sołeckim i zasadach wykonywania niektórych zadań sołectwa, o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, o rozwoju miast i obszarach metropolitalnych oraz o wojewodach.
 


Zobacz także