Rada Ministrów

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów wysłuchała informacji na temat prac Międzyresortowego zespołu do spraw koordynacji działań podejmowanych w związku z tragicznym wypadkiem lotniczym pod Smoleńskiem.


Minister Michał Boni poinformował o działaniach rządu skierowanych do rodzin osób tragicznie zmarłych. Podkreślił, że wsparcie materialne jest udzielane sukcesywnie. W chwili obecnej 86 osób otrzymało rządową pomoc specjalną w wysokości 40 tys. zł. W ciągu kolejnych dni zapadnie decyzja dotycząca przyznania rent specjalnych prezesa Rady Ministrów. Dodatkowo przygotowywane są rozwiązania dotyczące systemu stypendialnego dla uczących się dzieci ofiar katastrofy.

Rząd finansuje ponadto koszty uroczystości pogrzebowych oraz koszt związane z pochówkiem osób tragicznie zmarłych. Z budżetu państwa na ten cel przeznaczono 20 mln zł.

Członkowie Rady Ministrów będą uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych osób tragicznie zmarłych.

 


Zobacz także