Rada Ministrów: Stop przemocy domowej

Osoba, która stosuje przemoc fizyczną wobec domowników będzie musiała natychmiast opuścić mieszkanie. To najważniejsza decyzja podjęta dziś przez rząd.


Minister Danuta-Dmowska Andrzejuk oraz Łukasz Szumowski wchodzą na salę posiedzeń. 1 z 6
Fot. Krystian Maj / KPRM

Dzięki nowym przepisom, Policja i Żandarmeria Wojskowa dostaną dodatkowe uprawnienia. Teraz to funkcjonariusz, który podejmie interwencję zdecyduje, czy sprawca przemocy opuści miejsce zamieszkania.

Nakaz będzie egzekwowany – łącznie z możliwością użycia środków przymusu – także, jeśli sprawca stwierdzi, że nie ma się dokąd wyprowadzić. Policjant wskaże mu wtedy miejsca noclegowe.

Rząd przyjął także rozporządzenia, które umożliwią wypłatę podwyżek funkcjonariuszom służb mundurowych w wysokości 500 zł brutto (z nagrodą roczną). Chodzi o funkcjonariuszy: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa i Straży Granicznej. Podwyżki będą wypłacane z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r.


Zobacz także