Premier Beata Szydło: "Od tego jak będzie funkcjonowała polska szkoła zależy nasza przyszłość". Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw reformujących edukację

Jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia tej reformy – powiedziała premier Beata Szydło na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów, na którym został przyjęty projekt ustawy zakładający reformę edukacji.


Pani premier i pani minister przy mównicach. 1 z 16
fot. KPRM

Mamy pieniądze zabezpieczone w budżecie. Pani minister Zalewska jest przygotowana organizacyjnie do przeprowadzenia tej reformy – mówiła szefowa rządu. Jak dodała chcemy, aby szkoła dawała nie tylko dobre przygotowanie, nie tylko wychowywała, ale żeby była szkołą bezpieczną, szkołą która mierzy się z wyzwaniami  współczesności, szkoła która daje nowoczesne dobre przygotowanie i wykształcenie.

Premier poinformowała, że wszelkie pytania dotyczące reformy można będzie kierować do instytucji bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie zmian. Przygotowaliśmy pełną informację na temat wprowadzanych zmian. O te zmiany będziecie mogli państwo pytać w kuratoriach, zobowiązani zostaną wojewodowie, kuratorzy do organizowania spotkań –  zaznaczyła premier. Rodzice mogą pytać o te zmiany w każdej szkole, ponieważ do każdej szkoły zostanie dostarczony pakiet informacyjny, o który rodzice mogą pytać i mogą tam zasięgać pełnej informacji – mówiła premier. Jak podkreśliła premier, to jest trudna reforma, ale jest to reforma, której potrzebuje Polska.

Spotkanie z wojewodami i kuratorami

Prezes Rady Ministrów poinformowała, że w środę (9 listopada) w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się narada koordynacyjna wojewodów, kuratorów i wicekuratorów Oświaty z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sebastiana Chwałka w celu omówienia przebiegu wprowadzania reformy.

Główne założenia reformy

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikację organizacji szkół i placówek oświatowych. Przede wszystkim wygaszone zostaną gimnazja, a funkcjonować zacznie 8-letnia szkoła podstawowa i 4-letnie liceum ogólnokształcące. Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018.

Obecny system składa się z 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego,  4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej. Po zmianach system będzie obejmował:

  • 8-letnią szkołę podstawową,
  • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
  • 5-letnie technikum,
  • 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
  • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
  • 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
  • szkołę policealną.

Zobacz także