Rada Ministrów: „14” emerytura dla emerytów i rencistów

W przyszłym roku seniorzy otrzymają dodatkowe pieniądze oprócz „13” emerytury. To najważniejsza decyzja podjęta dziś przez rząd.


Fot. Krystian Maj / KPRM

Kto otrzyma „14” emeryturę?

  •        Emeryci i renciści.

Ile wyniesie „14” emerytura?

  • Przy wypłacie „14” będzie obowiązywała zasada „złotówka za złotówkę”.
  • Pełną „14” dostaną osoby, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto.
  • Pozostali otrzymają „14” zmniejszoną, zgodnie z wprowadzoną zasadą. Np. jeśli ktoś dostaje 3 tys. zł brutto, to jego „14” będzie mniejsza o 100 zł. 

Kiedy nastąpi wypłata?

  • W listopadzie 2021 r.

Do ilu osób trafi finansowe wsparcie?

  • Do ok. 9,1 mln emerytów i rencistów.

Rząd przyjął także projekt nowelizacji prawa energetycznego, dzięki któremu m.in. Polska zyska możliwość czuwania nad przestrzeganiem prawa na europejskim rynku gazu, w tym w odniesieniu do takich przedsięwzięć jak Nord Stream i Nord Stream 2.

Ponadto, Rada Ministrów zapoznała się z informacją na temat aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-kol...


Zobacz także