Rada Dialogu Społecznego: premier Beata Szydło o założeniach reformy służby zdrowia

Musimy przystąpić do uzdrowienia systemu służby zdrowia w Polsce – przekonywała premier Beata Szydło na czwartkowym posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego na temat ochrony zdrowia.


uczestnicy spotkania przy wspólnym stole, w centralnym miejscu premier Beata Szydło 1 z 7
fot. P. Tracz / KPRM

Reforma służby zdrowia we współpracy ze stroną społeczną i samorządami

Premier Beata Szydło zaznaczyła, że zmiany w polskiej służbie zdrowia powinny być przeprowadzone w oparciu o kompromis rządu i strony społecznej. Ten system w tej chwili nie spełnia już swojego zadania zarówno dotyczącego opieki zdrowotnej nad pacjentem, jej dostępności, jak i problemu zatrudnienia oraz wynagrodzenia dla pracowników służby zdrowia. Naszymi partnerami we wprowadzaniu zmian muszą być samorządy – mówiła premier Beata Szydło. Jak dodała szefowa rządu, przez osiem lat doprowadzono do tego, że służba zdrowia jest bardzo chora. Dziś musimy ją leczyć.

Systemowe zmiany w służbie zdrowia w roku 2017 i 2018

Rząd Beaty Szydło prowadzi szereg konsultacji ze środowiskiem, które są fundamentem reformy służby zdrowia. Ten czas dialogu musi się przełożyć na konkretne działania. Nie wszystkie strony prowadzące dialog są z tych rozwiązań usatysfakcjonowane – powiedziała premier. Jak mówiła, resort zdrowia przygotował projekty ustaw, z których część przyjęto już w ubiegłym roku. Dziś Komitet Stały Rady Ministrów pracuje nad ustawą o sieci szpitali – poinformowała szefowa rządu. Minister Konstanty Radziwiłł przedstawił również wersję roboczą ustawy likwidującej Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). NFZ miałby przestać działać o stycznia 2018 r. W planach są też zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). Musimy sobie stawiać priorytety i określić harmonogram działań – kontynuowała premier.

Chcemy wziąć odpowiedzialność za zdrowie obywateli, zapewnić im bezpieczeństwo. Wymaga to ogromnego wysiłku finansowego i organizacyjnego. Państwo jest od tego, by takie problemy rozwiązywać i się od tego nie i uchylamy – podkreślała szefowa rządu.


Zobacz także