Przystanek Śląsk. Ministrowie odwiedzili m.in. Katowice, Sosnowiec i Siemianowice Śląskie

Pierwsze w historii wyjazdowe posiedzenie rządu odbyło się na Śląsku. W ciągu 2 dni ministrowie odbyli blisko 40 spotkań w 13 miastach i miejscowościach w regionie.


Posiedzenie rządu w Katowicach
Fot. M. Śmiarowski/KPRM

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Minister Halicki spotkał się w poniedziałek 29 czerwca ze starostami powiatów województwa śląskiego. Omawiano m.in Regionalny System Ostrzegania. Minister odbył także spotkanie z marszałkiem województwa. Tematem rozmowy była realizacja Narodowego Programu Szerokopasmowego. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

W poniedziałek 29 czerwca minister Kluzik-Rostkowska spotkała się z nauczycielami w IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach – tam rozmawiała z nauczycielami o najnowszych zmianach w oświacie, przebiegu matur i ramowych planach nauczania. W Jastrzębiu-Zdroju minister spotkała się z rodzicami uczniów i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Gospodarzem spotkania było Towarzystwo „Sprawni Inaczej”. W Wodzisławiu Śląskim minister spotkała się z pracodawcami. Rozmowy dotyczyły dostosowaniu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy. We wtorek 30 czerwca w Katowicach Joanna Kluzik-Rostkowska razem z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosiła wstępne wyniki matur, które odbyły się w maju 2015 r.

Ministerstwo Finansów

W poniedziałek 29 czerwca wiceministrowie Izabela Leszczyna i Janusz Cichoń wzięli udział w spotkaniu z przedsiębiorcami z terenu województwa śląskiego w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Będzinie. We wtorek 30 czerwca wiceminister Leszczyna uczestniczyła w Częstochowie w briefingu po spotkaniu poświęconemu m.in. wspieraniu rozwoju miasta, w tym małych i średnich przedsiębiorstw.

Ministerstwo Gospodarki

We wtorek 30 czerwca wicepremier Piechociński uczestniczył wraz z ministrem Kosiniak-Kamyszem w spotkaniu w fabryce General Motors Manufacturing Poland w Gliwicach.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Minister Wasiak odwiedziła Główną Dyspozyturę PKP Cargo. Poinformowała o przeznaczeniu dodatkowych 100 mln zł na inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych, usprawniające ruch towarowy na Śląsku. Późnej minister spotkała się także z rektorem Politechniki Śląskiej w zabytkowym budynku dworca Sosnowiec Maczki, gdzie powstanie Centrum Naukowo-Dydaktycznego Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Minister rozmawiała o rewitalizacji obiektu, a także innych inwestycjach w Sosnowcu z jego mieszkańcami. We wtorek 30 czerwca minister zwiedziła modernizowany dworzec kolejowy w Gliwicach i spotkała się samorządowcami z Gliwic.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Omilanowska w piątek 27 czerwca wzięła udział w otwarciu Muzeum Śląskiego w Katowicach. W poniedziałek 29 czerwca minister wzięła udział w uroczystym otwarciu Wieży Zamkowej w Toszku, gdzie będzie mieścić się Centrum Ekspozycji Historycznych.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W poniedziałek 29 czerwca minister Kolarska-Bobińska spotkała się z władzami śląskich uczelni oraz ze studentami z tego regionu. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach minister rozmawiała ze środowiskiem akademickim o ostatnich latach w nauce i szkolnictwie wyższym i możliwych kierunkach zmian.  Po spotkaniu w szerokim gronie minister rozmawiała też z kadrą Uniwersytetu Ekonomicznego.

Ministerstwo Obrony Narodowej

We wtorek 30 czerwca wicepremier Siemoniak w zakładzie Rosomak S.A w Siemianowicach Śląskich spotkał się z jego pracownikami i dyrekcją.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

We wtorek 30 czerwca minister Kosiniak-Kamysz uczestniczył, wraz z wicepremierem Piechocińskim, w spotkaniu w fabryce General Motors Manufacturing Poland w Gliwicach.

Ministerstwo Skarbu Państwa

W poniedziałek 29 czerwca minister Czerwiński spotkał się z arcybiskupem Katowic Wiktorem Skworcem, z którym rozmawiał m.in. o Programie dla Śląska. W Bielsku-Białej spotkał się m.in. z prezydentem miasta. Rozmowy dotyczyły problemów związanych z zarządzaniem przez samorządy mieniem Skarbu Państwa oraz komunalizacji spółek. Minister pojechał następnie do Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, gdzie podziękował ratownikom za ich pracę oraz wręczył dyplomy uznania. Po oficjalnej części spotkał się z grupą ratowników, którzy bezpośrednio pracowali przy ostatniej akcji ratowniczej. Później minister Czerwiński uczestniczył później w rozmowach z górniczymi związkami zawodowymi. We wtorek 30 czerwca, przed Radą Ministrów, minister Czerwiński spotkał się z zarządem Regionalnego Funduszu Gospodarczego w Częstochowie.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

W poniedziałek 29 czerwca minister Korol odwiedził trzy miasta. W Wiśle minister wraz z działaczami Polskiego Związku Narciarskiego obejrzał pierwszy trening na nowych skoczniach w centrum miasta. Następnie minister Korol zwiedził w Szczyrku obiekty Centralnego Ośrodka Sportowego. Wieczorem spotkał się z władzami i mieszkańcami Czechowic-Dziedzic oraz wziął udział w biegu organizowanym przez grupę „Rozbiegamy To Miasto” na dystansie 7,5 km.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

W poniedziałek 29 czerwca minister Piotrowska wzięła udział w konferencji naukowej „Poszukiwanie Osób Zaginionych”. Minister podkreśliła ważną rolę systemu Child Alert w poszukiwaniach dzieci. W Tarnowie minister spotkała się z policjantami, pracownikami cywilnymi Policji, przedstawicielami emerytów policyjnych i klasami mundurowymi. Podczas spotkania wręczono tarnowskim policjantom odznaczenia za wzorową służbę. Następnie minister Piotrowska wzięła udział w uroczystym wręczeniu kluczy do mieszkania rodzinie w Nowym Sączu. Małżeństwo z trójką dzieci przyleciało do Polski w ramach akcji ewakuacyjnej osób polskiego pochodzenie z terenów wschodniej Ukrainy. We wtorek 30 czerwca spotkała się z policjantami w komendzie wojewódzkiej policji. Tematem spotkania była standaryzacja oraz inwestycje w garnizonie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Minister Schetyna odwiedził w poniedziałek 29 czerwca w Tarnowskich Górach zabytkową kopalnię rud srebronośnych. Rząd wspiera starania o wpisanie tego obiektu na listę obiektów światowego dziedzictwa UNESCO. Minister Schetyna spotkał się następnie z rodziną repatriowaną z Kazachstanu. Rozmowa dotyczyła problemów osób polskiego pochodzenia zagranicą oraz wyzwaniach w realizacji ustawy repatriacyjnej. Minister spotkał się również w Cieszynie z liderami społeczności polskiej w Republice Czeskiej. Rozmawiano o sytuacji Polaków w Czechach i mechanizmach wsparcia przez MSZ i rząd dla Polonii oraz Polaków zagranicą. Szef MSZ obiecał, że w ciągu 10-14 dni ustosunkuje się do postulatów zgłaszanych przez działaczy polonijnych.

Ministerstwo Środowiska

W poniedziałek 29 czerwca sekretarz stanu Dorota Niedziela odwiedziła w poniedziałek budowę suchego zbiornika w Raciborzu oraz Żywiec. W Żywcu minister spotkała się z radnymi i wójtami gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym ds. Ekologii.

Ministerstwo Zdrowia

W poniedziałek 29 czerwca minister Marian Zembala spotkał się w Śląskim Centrum Chorób Serca ze środowiskiem medycznym. Następnie uczestniczył w spotkaniu z Polskim Towarzystwem Mukowiscydozy i rozmawiał na temat nowoczesnych metod transplantacji płuc. W Rudzie Śląskiej minister Zembala spotkał się z władzami samorządowymi i posłami na rozmowach dot. m. in. pakietu onkologicznego, ustawy o zdrowiu publicznym, oraz poprawy opieki na dziećmi. We wtorek 30 czerwca spotkał się z konsultantami krajowymi z dziedziny pediatrii oraz ginekologii.


Zobacz także