Przedszkola za złotówkę już od września

5 godzin pobytu dziecka będzie bezpłatnych, a za każdą kolejną rodzice zapłacą maksymalnie 1 zł. Tak zdecydował Sejm, który poparł kolejną propozycję z rządowego pakietu prorodzinnego.


Dzieci skaczące do góry
Fot. Fotolia

Na dodatkowe godziny opieki przedszkolnej samorządy dostaną dotację z budżetu państwa.

Program „przedszkole za złotówkę” obejmie od 1 września 2013 publiczne placówki, w tym trzw. punkty przeszkolne czy zespoły wychowania przedszkolnego.

Po 2 latach do programu będą też mogły przystąpić placówki niepubliczne.

Obecnie to gminy same ustalają wysokość opłat, którymi obciążają rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin. Są gminy, które w ogóle nie pobierają takich opłat, ale i takie, gdzie stawka wynosi prawie 4 zł za godzinę.

Przyjęte przez Sejm zmiany zakładają też, że od 1 września 2015 wszystkie dzieci 4-letnie, a od 1 września 2017 dzieci 3-letnie, będą miały zagwarantowane prawo do edukacji przedszkolnej.


Zobacz także