Programy wieloletnie: zwalczanie chorób nowotworowych oraz rozwój Uniwersytetu Warszawskiego

Rada Ministrów ustanowiła dwa ważne programy wieloletnie: „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” oraz „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.


Premier rozpoczyna posiedzenie rządu
Fot. Arch. KPRM

Pierwszy dotyczy kontynuowania w latach 2016-2024 programu zwalczania chorób nowotworowych (pierwsza edycja programu była realizowana w latach 2006-2015), ukierunkowanego na prewencję, profilaktykę i wczesne wykrywanie nowotworów. Program będzie finansowany z budżetu państwa w kwocie do 250 000 tys. zł rocznie.

Nowotwory złośliwe należą do najpoważniejszych zagrożeń dla życia Polaków. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, rejestruje się w kraju ponad 150 tys. nowych zachorowań oraz ponad 90 tys. zgonów z tego powodu.

Główne kierunki działań ujętych w programie to: promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów; profilaktyka wtórna, diagnostyka oraz wykrywanie nowotworów; wsparcie procesu leczenia nowotworów poprzez uzupełnianie i wymianę wyrobów medycznych; edukacja onkologiczna; wspomaganie systemu rejestracji nowotworów.

Celem drugiego programu wieloletniego, realizowanego w latach 2016-2025, jest rozwój Uniwersytetu Warszawskiego, który w roku 2016 będzie obchodził jubileusz dwóchsetlecia.

Uniwersytet Warszawski dysponuje unikalnym potencjałem: naukowcy tej uczelni otrzymali największą w Polsce liczbę prestiżowych grantów European Research Council. Jego wiodącą rolę i znaczenie podkreśla również fakt, że siedem wydziałów uczelni (spośród 45 jednostek w kraju) uzyskało najwyższą kategorię naukową A+.

Szansą na trwały, integralny i adekwatny do współczesnych wyzwań rozwój UW jest dalsze łączenie potencjału nauk ścisłych z naukami społecznymi i humanistycznymi. Współczesna rzeczywistość niweluje podziały między różnymi dziedzinami nauk – humanista potrzebuje narzędzi informatycznych, a praca z wielkimi zbiorami (Big Data) wymaga połączenia kompetencji statystycznych, informatycznych i merytorycznych. Niezbędne są więc zespoły łączące kompetencje wielu obszarów nauk oraz wykorzystujące narzędzia pozwalające prowadzić badania na światowym poziomie.


Zobacz także