Program Rozwoju Kompetencji: przygotowanie studentów do wyzwań rynku pracy

Przedsiębiorczość, zarządzanie czasem, efektywna komunikacja i skuteczne rozwiązywanie problemów – tego będą się uczyć studenci na 39 polskich uczelniach. Ruszył rządowy Program Rozwoju Kompetencji.


Grupa studentów w bibliotece
Fot. Fotolia

Program Rozwoju Kompetencji
 

To projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), który przewiduje:

  • wzmacnianie tych kwalifikacji i kompetencji, które są potrzebne na rynku pracy,
  • wspieranie nowoczesnych metod nauczania,
  • położenie nacisku na zajęcia warsztatowe,
  • wykorzystanie nowych technologii,
  • wspieranie kształcenia modułowego,
  • wspieranie interdyscyplinarności studiów.

Stawiamy na kształcenie praktyczne
 

Celem programu jest wzmocnienie kształcenia praktycznego oraz rozwój kompetencji komunikacyjnych, analitycznych oraz przedsiębiorczości. Tak, aby studenci i absolwenci mieli większe szanse na rynku pracy. Studentom mają pomóc nowoczesne metody nauczania, interdyscyplinarność studiów oraz wykorzystanie nowych technologii w edukacji.

Wkrótce skorzystają pierwsi studenci
 

Na pilotaż programu przeznaczono 50 mln zł. W konkursie MNiSW wyłoniono 39 uczelni wyższych. Otrzymane środki będą mogły przeznaczyć m.in na:

  • włączenie pracodawców w realizację programów kształcenia,
  • staże,
  • warsztaty,
  • doradztwo zawodowe dla studentów ostatnich lat studiów.

Długofalowy program
 

Program Rozwoju Kompetencji realizowany będzie w latach 2014-2020. Na podstawie wniosków z pilotażu powstanie jego docelowa formuła.

Więcej informacji o Programie Rozwoju Kompetencji na stronie MNiSW.


Zobacz także