Program „Rodzina 500+”: Świętokrzyskie liderem rankingu wydanych decyzji

Prawie 1,6 mln wydanych decyzji, prawie 4,5 mln wypłaconych świadczeń i 2,23 mld zł środków, które dotychczas trafiło do rodzin – to dane z realizacji uruchomionego w kwietniu programu „Rodzina 500 +”. O efektach jego wprowadzania poinformowali Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz Henryk Kowalczyk minister – przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów. 


Minister Rafalska i minister Kowalczyk na tle logo programu 500+ 1 z 4
Fot. P. Tracz / KPRM

Konieczność usprawnienia procesu płatności

Pierwszy etap programu charakteryzował się dużą sprawnością samorządów w przyjmowaniu wniosków, nie bez znaczenia był też elektroniczny kanał ich składania. Obecny etap jest trudniejszy, bo to wydawanie decyzji. Tu wychodzi sprawność organizacyjna i umiejętność poradzenia sobie z obsługą wniosków – mówiła minister Elżbieta Rafalska.

Zdaniem minister Rafalskiej wiele rodzin niepokoi się o plany wakacyjne, bo mimo że złożyły wnioski w kwietniu, świadczenie mają dostać na początku lipca. Apeluje do gmin, by usprawniły proces wydawania decyzji i przyspieszyły płatności. Nie ma żadnych powodów i przyczyn po stronie rządowej, żeby opóźniać wypłaty – mówiła Elżbieta Rafalska.

Najwięcej decyzji w województwie świętokrzyskim

W rankingu decyzji, wydanych w programie „Rodzina 500 plus”, na czele znajduje się woj. świętokrzyskie, gdzie wydano 77 % w stosunku do złożonych wniosków – powiedziała minister Elżbieta Rafalska, podsumowując w KPRM dwa miesiące programu. Kolejne województwa, w których wydano ponad 70% decyzji, to: lubuskie, zachodniopomorskie, podlaskie, lubelskie i opolskie.

Na końcu rankingu znajduje się woj. śląskie, z 57%. wydanych decyzji, małopolskie – 58% oraz mazowieckie i dolnośląskie – po 60%. W przypadku miast wojewódzkich, to najwięcej decyzji, bo prawie 79 % wydano w Toruniu, kolejne w kolejce są: Zielona Góra. Kielce, Gorzów, Szczecin, Katowice i Lublin. Najmniej wydanych decyzji ma Kraków – 33 %, Łódź i Olsztyn po 37%, Wrocław – 38%, Rzeszów, Warszawa i Gdańsk po 40%.

Zabezpieczone środki na realizację programu „Rodzina 500+”

Minister Henryk Kowalczyk odnosząc się do obaw związanych z finasowaniem programu „Rodzina 500 +” zapewnił, że nie ma powodów do niepokoju. „Budżet jest bezpieczny” – zaznaczył minister Henryk Kowalczyk. Mówił także o wzroście dochodów podatkowych w stosunku do roku 2015 na poziomie 3,8 mld zł. Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów poinformował także, że nie przewiduje się waloryzacji programu w przyszłym roku.

Na mocy działającego od 1 kwietnia programu "Rodzina 500+" świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje, niezależnie od dochodu, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi), wsparcie przysługuje także na pierwsze dziecko do ukończenia przez nie 18 lat.


Zobacz także