Program Rodzina 500+ jest gotowy do konsultacji społecznych

Szefowa rządu spotkała się w sobotę z rodzinami wielodzietnymi, którym przekazała do konsultacji program „Rodzina 500 +”. „Dla mojego rządu rodzina jest największym zobowiązaniem” – mówiła premier Beata Szydło.


Dzieci przy stoliku robią ozdoby świąteczne 1 z 12
Fot. P. Tracz / KPRM

Spotkanie w Kancelarii Premiera było okazją do przypomnienia priorytetowego projektu rządu programu „Rodzina 500+”. Premier poinformowała, że zakończyły się konsultacje na poziomie rządowym. Rozpoczyna się etap konsultacji społecznych. „Chciałabym, aby każda polska rodzina, jeśli uzna, że program jest dla nich ważny i chciałaby zgłosić swoje uwagi, miała taką szansę” – mówiła premier Beata Szydło.  Jak dodała, święta to dobry moment, żeby takie projekty trafiały do obywateli.

Polskie państwo potrzebuje polskich rodzin

„To ma być nasz wspólny projekt- wszystkich polskich rodzin”- powiedziała premie podczas spotkania w Kancelarii Premiera. Szefowa rządu zadeklarowała, że sprawy polskich rodzin są dla jej rządu priorytetem. Rodzina ma stać się najważniejszym centrum zainteresowania polskiego państwa. „„Rodzina 500+” to projekt będący najlepszą inwestycją”- podkreśliła premier. 

500 + jako systemowe wsparcie rodzin

Program „Rodzina 500+” to system wsparcia rodzin. Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Świadczenie wychowawcze 500 zł już w drugim kwartale 2016roku trafi do polskich rodzin. Proponowane rozwiązanie ma zmniejszyć obciążenia finansowe rodzin związane z wychowywaniem dzieci, a tym samym zachęcać do podejmowania decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci. Świadczenie wychowawcze może otrzymać ponad 2,7 mln rodzin na ok. 3,8 mln dzieci.

Paczki dla potrzebujących

Wspólnie z rodzinami wielodzietnymi premier Beata Szydło i minister Pracy Rodziny i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska przygotowały paczki świąteczne. Upominki trafią do podopiecznych Domu Samotnej Matki „Bezpieczna Przystań” w Zielonce oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Otwocku „Dom otwartych serc”.


Zobacz także