Program Rodzina 500+: czas na konsultacje w województwach

Od 15 do 21 stycznia 2016 r. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska i wiceministrowie będą spotykać się we wszystkich województwach z przedstawicielami gmin i organizacji pozarządowych, aby porozmawiać o programie Program Rodzina 500+. Spotkania odbędą się w urzędach wojewódzkich.


Na grafice mapa Polski z podziałem na województwa i logo programu rodzina 500 plus
Grafika: MRPiPS

Konsultacje społeczne trwają!

Spotkania w województwach to jeden z elementów konsultacji społecznych. Pamiętajcie, że swoje uwagi i opinie o programie Rodzina 500+ można również wysyłać do 22 stycznia 2016 r. na adres mailowy: rodzina500plus@kprm.gov.pl.

Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ ruszy w kwietniu 2016 r. Obecnie projekt ustawy jest konsultowany społecznie.

Świadczenie wychowawcze 500 zł otrzyma:

  • każda rodzina na 2. i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat
  • mniej zamożni z dochodem do 800 zł na członka rodziny (1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego) dostaną wsparcie także na 1. dziecko.

Świadczenie będzie wypłacane w II kwartale 2016 r. Wsparciem objętych zostanie 2,7 mln rodzin, które otrzymają 500 zł  na 3,8 mln dzieci.

Więcej informacji i harmonogram konsultacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Zobacz także