Prof. Małgorzata Fuszara Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania

Kandydaturę pełnomocniczki przedstawił premier Donald Tusk na wtorkowym posiedzeniu rządu. Nowa minister jest prawniczką i socjolożką, profesorem nauk humanistycznych.


Małgorzata Fuszara

O nowej pełnomocniczce poinformowała rzecznik rządu minister Kidawa - Błońska. - Jest to świetna kandydatka, która całe życie zajmowała się badaniem spraw równego statusu, przeciwdziałaniu wykluczeniu i  dyskryminacji - mówiła o nowej minister rzecznik rządu.

Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała również, że w piątek nowa pełnomocniczka przestawi cele swojej pracy i plan działań na najbliższy rok. 

Życiorys
 

Małgorzata Fuszara jest profesorem nauk humanistycznych. Prawniczka i socjolożka, specjalizująca się w zagadnieniach związanych z socjologią polityki, gender studies, socjologią mniejszości etnicznych, kulturowych i społecznych oraz socjologią prawa.

W 1974 ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego W 1983 uzyskała tytuł doktora nauk prawnych. W 1996 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. W  2007 roku otrzymała tytuł profesora zwyczajnego nauk humanistycznych. 

Zawodowo związana z Uniwersytetem Warszawskim. Pracuje w Katedrze Antropologii i Socjologii Obyczajów i Prawa Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych. Była dyrektorką Ośrodka Badań Społeczno-Prawnych nad Sytuacją Kobiet ISNS UW. Jest współtwórczynią pierwszych w Europie Środkowo-Wschodniej Podyplomowych Studiów nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci Gender Studies. W 2008 weszła w skład Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Profesor Fuszara zastąpi na tym stanowisku Agnieszkę Kozłowską - Rajewicz, która  zdobyła mandat w wyborach do Parlamentu Europejskiego.


Zobacz także