Procedura nadmiernego deficytu zdjęta z Polski

Tak zdecydowali w piątek (19 czerwca) ministrowie finansów państw Unii Europejskiej (UE). Polska zredukowała nadmierny deficyt o rok wcześniej niż było to rekomendowane przez Radę UE.


Złotówka leży na mapie Europy, widać zarys Polski
Fot. Fotolia

Co to jest procedura nadmiernego deficytu

Taka procedura jest uruchamiana, gdy kraj członkowski UE przekroczy dopuszczalny deficyt, tj. 3% PKB. Dane państwo musi wtedy podjąć działania naprawcze.

Procedura zdjęta z Polski o rok wcześniej

Nasz kraj był objęty procedurą nadmiernego deficytu od 2009 r. W maju 2015 r. Komisja Europejska zaleciła Radzie UE zdjęcie z Polski procedury, a formalną decyzję w tej sprawie przyjęli 19 czerwca 2015 w Luksemburgu ministrowie finansów państw UE.

Co po zdjęciu procedury nadmiernego deficytu

Działania rządu będą zorientowane na dalsze ograniczanie nierównowagi finansów publicznych. W taki sposób, by nie zagrażać średniookresowym perspektywom rozwoju kraju.

Zakończenie procedury oznacza też możliwość kształtowania polityki fiskalnej w sposób bardziej adekwatny do sytuacji gospodarczej.

Reguła wydatkowa - jaki ma wpływ

Ramy polityki wydatkowej ogranicza obowiązująca od tego roku tzw. reguła wydatkowa. Mówi ona, ile sektor finansów publicznych może wydać w danym roku.

Jednak w sytuacji, kiedy deficyt spada poniżej 3% PKB skala ograniczania wydatków zmniejsza się, co daje pewną swobodę. Ale jednocześnie nie jest to zmiana, która pozawalałaby na gigantyczne wydatki publiczne - komentuje minister finansów Mateusz Szczurek.

Wzrost wiarygodności Polski

Zakończenie procedury nadmiernego deficytu wiąże się ze wzrostem wiarygodności Polski. Może w przyszłości skutkować podwyższeniem ratingu Polski, a także sprzyjać poprawie wyników gospodarki w średnim i długim okresie.

Procedura nadmiernego deficytu w innych krajach

Procedurą nadmiernego deficytu  objętych jest 10 państw UE:

  1. 8 państw strefy euro:
  • Irlandia, Portugalia, Słowenia (termin redukcji do 2015 r.);
  • Hiszpania, Grecja, Cypr (do 2016 r.);
  • Francja (do 2017 r.);
  • Finlandia (wobec której dopiero otwarto procedurę);
  1. 2 państwa spoza strefy euro:
  • Chorwacja (do 2016 r.);
  • Wielka Brytania (do roku finansowego 2016-17).

Więcej informacji o decyzji UE na stronie Ministerstwa Finansów.


Zobacz także