Priorytety MSW na 2014 rok: bezpieczeństwo i otwarcie rejestrów państwowych

Zwalczanie przemocy domowej, przestępczości powodowanej nienawiścią rasową oraz bezpieczeństwo na drogach - to kolejne priorytety resortu na ten rok.


Konferencja prasowa, od lewej: Donald Tusk i Bartłomiej Sienkiewicz
Fot. M. Śmiarowski / KPRM

Podczas konferencji prasowej Bartłomiej Sienkiewicz poinformował o 5 priorytetach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  (MSW) na 2014 rok.

Priorytety MSW na 2014
 

  • Walka z przemocą domową

Minister przypomniał, że 35 tys. funkcjonariuszy przeszkolono już pod tym kątem, a planowane są dodatkowe szkolenia m.in. dla wszystkich nowo przyjmowanych do służb. Według ministra Sienkiewicza przemoc domowa to w Polsce dość duży problem, bo zagrożonych jest nią ok. 80 tys. osób.

  • Przeciwdziałanie przestępczości powodowanej nienawiścią rasową

Minister Sienkiewicz wymienił w tym punkcie również ksenofobię i bandytyzm okołostadionowy. Zwrócił uwagę, że te zjawiska dotyczą szerszej przestrzeni publicznej. Podkreślił, że intensyfikacja działań będzie miała miejsce zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miasteczkach.

  • Bezpieczeństwo na drogach

Szef MSW zapowiedział m.in. zwiększenie kontroli prewencyjnej na drogach. - 10 proc. funkcjonariuszy w terenie będzie dedykowanych działaniom prewencyjnym na drogach - mówił Bartłomiej Sinkiewicz.

  • Zwalczanie przestępczości gospodarczej

Minister podkreślił, że zwalczanie przestępstw gospodarczych wymaga szczególnej wiedzy prawnej i gospodarczej. Zapowiedział przeprowadzenie szkolenia dla funkcjonariuszy, którzy zajmują się tą przestępczością, zarówno w CBŚ, jak i pionach kryminalnych.

  • Poprawa standardów pracy komend i komisariatów

Minister spraw wewnętrznych zapowiedział też kontynuację standaryzacji policyjnych komend i komisariatów. - Statystycznie możemy powiedzieć, że co tydzień będzie oddawany nowy obiekt do użytku - zarówno zupełnie nowo wybudowane komendy, jak i komendy po gruntownym remoncie, tam gdzie budowa nowej siedziby jest niemożliwa - mówił minister.

Więcej informacji o używanych autach

Bartłomiej Sienkiewicz zapowiedział także udostępnienie obywatelom państwowych baz danych dotyczących informacji o zarejestrowanych pojazdach oraz o autokarach przewożących dzieci na wypoczynek.

- Uruchomimy rejestr historii pojazdów - mówił szef MSW. - Pozwoli on sprawdzić ile razy i kiedy dany pojazd był rejestrowany oraz ustalić, czy nie jest kradziony - powiedział. Dodatkowo w 2014 r. będzie też można sprawdzić online, czy autokar przewożący ludzi spełnia wszystkie wymogi i jest dopuszczony do ruchu, czy jest sprawny oraz kiedy był ostatni raz kontrolowany.

Minister zaznaczył, że udostępnienie obywatelom informacji o pojazdach to część większych zmian dotyczących państwowych rejestrów, takich jak:

  • PESEL,
  • CEPIK,
  • baz danych, z których urzędnicy korzystają przy wydawaniu dowodów osobistych, paszportów oraz nadzorując akta stanu cywilnego.

Cykl konferencji resortowych. Plany rządu na 2014 rok.
 

Konferencja Ministra Spraw Wewnętrznych to kolejna z serii konferencji resortowych, zapowiedzianych przez premiera Donalda Tuska. Priorytety na ten rok przedstawili już:


Zobacz także