Priorytety Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 2014

Współpraca nauki i gospodarki, poprawa jakości studiów wyższych i dostosowanie ich do rynku pracy, zwalczanie plagiatów i nieuczciwości – to plany resortu nauki przedstawione przez minister Lenę Kolarską-Bobińską.


Małgorzata Kidawa-Błońska, Lena Kolarska-Bobińska i Elżbieta Bieńkowska podczas konferencji prasowej
Fot. Maciej Śmiarowski/KPRM

- Nauka w polityce rozwoju Polski zajmuje podstawowe i najwyższe miejsce. To jest jeden z tych potencjałów, który chcemy jak najlepiej wykorzystać, i który ma szanse stać się naszą przewagą konkurencyjną - powiedziała wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska podczas konferencji prasowej w Kancelarii Premiera.

Innowacyjna nauka - innowacyjna gospodarka

- Możemy sięgnąć po duże środki, ale jednym z warunków jest współpraca i współdziałanie trzech środowisk: nauki, przedsiębiorstw i administracji państwowej. Pieniądze z Unii Europejskiej (UE) mogą uczynić gospodarkę innowacyjną, ale konieczne jest wyrobienie tej współpracy - oceniła z kolei  Lena Kolarska-Bobińska.

Środki na innowacyjność i naukę będą pochodziły głównie z funduszy unijnych. Chodzi o fundusze strukturalne m.in. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), a także program Horyzont 2020, którego budżet wynosi ok. 77 mld euro oraz program Erasmus+, na który łącznie dla całej UE do 2020 roku przeznaczono 14,7 mld euro. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) chce wprowadzić w tym roku specjalne bony dla przedsiębiorców na zamawianie kształcenia na uczelniach. Pojawi się również możliwość wykorzystywania przez przedsiębiorców specjalnych bonów na zamawianie innowacyjnych badań.

Nowością będą też doktoraty przemysłowe. Przedsiębiorcy będą mogli zamawiać prace doktorskie, których wyniki będą mogli wykorzystać w przyszłości do rozwiązywania problemów swoich firm.

Przystosowanie uczelni do potrzeb rynku pracy

Nastąpią zmiany w kierunkach zamawianych m.in. poprzez włączenie kształcenia kompetencji poszukiwanych przez pracodawców.

Wzmocni się rola praktyk i staży studenckich. Każdy student będzie miał obowiązek 3-miesięcznej praktyki.

Zostanie wypracowany system śledzenia losów absolwentów, który będzie narzędziem wspierającym dostosowanie uczelni do potrzeb rynku pracy.

Zostanie przygotowany „pakiet dla humanistyki”, który zakładałby m.in. włączenie zajęć z obszaru nauk humanistycznych i społecznych do programów studiów na każdym kierunku.

Zwalczanie plagiatów i nieuczciwości

Walka z patologiami poprawi jakoś uczenia i zagwarantuje nadzór nad uczelniami. Umożliwi ona nadawanie i cofanie uprawnień do prowadzenia kierunków studiów.
Powstanie portal internetowy „transparentna szkoła wyższa”, który będzie zawierał informacje o wszystkich uczelniach wyższych w Polsce. Pozwoli to przyszłym studentom na bardziej świadomy wybór uczelni.

Kreatywny uczeń – kreatywny student

Wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej resort nauki opracuje program „Kreatywny uczeń – student – obywatel”, który pozwoli na innowacyjne i twórcze myślenie podczas całego procesu edukacyjnego.


Zobacz także