Prezes Rady Ministrów spotkał się z prezydentem Republiki Czeskiej

Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Milošem Zemanem było poświęcone bieżącym kwestiom dwustronnym i regionalnym oraz zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem i współdziałaniem w ramach NATO.


Premier Mateusz Morawiecki z prezydentem Milošem Zemanem na tle flag. 1 z 5
Fot. W. Kompała / KPRM

Rozmówcy podkreślili znaczenie intensywnej współpracy dwustronnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z gospodarką i projektami infrastrukturalnymi. Omówili zagadnienia dotyczące współpracy regionalnej, w tym w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Zwrócili uwagę na konieczność wspólnego zabiegania o interesy państw Grupy Wyszehradzkiej na forum międzynarodowym. Ważną część rozmowy stanowiły kwestie dotyczące bezpieczeństwa oraz współdziałania Polski i Czech w ramach NATO.

Prezydent Miloš Zeman przebywa w Polsce w ramach trzydniowej wizyty oficjalnej. Jest to druga podróż zagraniczna prezydenta Republiki Czeskiej po zaprzysiężeniu, które miało miejsce 8 marca br.


Zobacz także