Prezentacja raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego - Jobs and Growth: Supporting the European Recovery

Autorzy raportu zaprezentowanego w poniedziałek w Warszawie podkreślają, że pojawiają się pozytywne sygnały ożywienia w gospodarce mówiące o tym, że możemy mieć do czynienia z końcem kryzysu. Niemniej jednak, w dalszym ciągu bardzo poważnym problemem jest wysoki poziom bezrobocia, szczególnie wśród ludzi młodych.


Adam Jaser i eksperci MFW podczas konferencji
Krzysztof Krogulski / IMF

Autorzy raportu podkreślili, że ze względu na ciągle kruchy stan europejskich gospodarek, konsolidacja finansów publicznych powinna być stopniowa, natomiast kluczowe jest oddłużenie sektora prywatnego.

Najnowsze opracowanie MFW identyfikuje wyzwania kluczowe dla wspierania wzrostu gospodarczego i zwiększania poziomu zatrudnienia w Europie. Szczegółowe informacje dotyczące raportu dostępne są na stronie Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Wydarzenie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów było kolejnym z serii prezentacji raportów międzynarodowych organizacji dotyczących gospodarki i rynku pracy Europy i regionu.

Wcześniej zaprezentowano m.in. raport Doing Bussines 2014 i raport Back to Work. Growing with Jobs in Europe and Central Asia.
 

Prezentacja raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego [PDF - 3.27 MB]


Zobacz także